12 câu nói tiếp thêm sức mạnh để bạn không bao giờ gục ngã

Hãy đọc và trải nghiệm những câu nói sau để luôn muốn đứng lên mỗi khi gục ngã.

1. "Nếu bạn không cố gắng, người khác muốn kéo tay bạn lên cũng chẳng biết tay bạn đang ở chỗ nào"

"Nếu bạn không cố gắng, người khác muốn kéo tay bạn lên cũng chẳng biết tay bạn đang ở chỗ nào",Nhịp Sống Trẻ,Câu nói,Cuộc sống,Cố gắng

2. "Vấp ngã mà không chịu đứng lên, tính đợi người ta giẫm đạp lên sao?"

"Vấp ngã mà không chịu đứng lên, tính đợi người ta giẫm đạp lên sao?",Nhịp Sống Trẻ,Câu nói,Cuộc sống,Cố gắng

3. "Khi bạn sắp bỏ cuộc, hãy nhớ đến lý do bạn bắt đầu"

"Khi bạn sắp bỏ cuộc, hãy nhớ đến lý do bạn bắt đầu",Nhịp Sống Trẻ,Câu nói,Cuộc sống,Cố gắng

4. "Ngay cả gương mà mày còn dám soi thì còn việc gì trên thế giới này có thể làm khó mày được nữa"

"Ngay cả gương mà mày còn dám soi thì còn việc gì trên thế giới này có thể làm khó mày được nữa",Nhịp Sống Trẻ,Câu nói,Cuộc sống,Cố gắng

5. "Hãy hạnh phúc với những điều nhỏ bé mà bạn đang có. Bởi có những người họ không có gì nhưng vẫn tìm được cách để mỉm cười"

"Hãy hạnh phúc với những điều nhỏ bé mà bạn đang có. Bởi có những người họ không có gì nhưng vẫn tìm được cách để mỉm cười",Nhịp Sống Trẻ,Câu nói,Cuộc sống,Cố gắng

6. "Bố mẹ nuôi bạn hơn 20 năm trời, không phải để bạn vì một đứa con trai mà đòi sống đòi chết"

"Bố mẹ nuôi bạn hơn 20 năm trời, không phải để bạn vì một đứa con trai mà đòi sống đòi chết",Nhịp Sống Trẻ,Câu nói,Cuộc sống,Cố gắng

Vẫn Còn, Click để xem tiếp