12 lời dạy về lẽ sống trong kinh Phật

Phật giáo là một tôn giáo vô thần bao gồm một loạt các truyền thống, tín ngưỡng và phương pháp tu tập dựa trên lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Dưới đây là những trích dẫn với ý nghĩa triết lý sâu xa, hãy cùng đọc và suy ngẫm nhé.

1. Không có kẻ thù nào có thể làm hại chúng ta nhiều như những tư duy tham ái, tư duy sân hận, tư duy ganh tỵ v.v... của chính chúng ta

Không có kẻ thù nào có thể làm hại chúng ta nhiều như những tư duy tham ái, tư duy sân hận, tư duy ganh tỵ v.v... của chính chúng ta,triết lý,lời Phật dạy,suy ngẫm,câu nói hay,phật giáo

2. Cứu xét tâm tánh thì đừng cầu không khúc mắc vì không khúc mắc thì sở học không thấu đáo

Cứu xét tâm tánh thì đừng cầu không khúc mắc vì không khúc mắc thì sở học không thấu đáo,triết lý,lời Phật dạy,suy ngẫm,câu nói hay,phật giáo

3. Nhà lợp không kín ắt bị mưa dột. Cũng vậy,người tâm không khéo tu ắt bị tham dục lọt vào.

Nhà lợp không kín ắt bị mưa dột. Cũng vậy,người tâm không khéo tu ắt bị tham dục lọt vào.,triết lý,lời Phật dạy,suy ngẫm,câu nói hay,phật giáo

4. Đa số người suốt đời chỉ làm được 3 việc: dối người, dối mình và bị người khác dối.

Đa số người suốt đời chỉ làm được 3 việc: dối người, dối mình và bị người khác dối.,triết lý,lời Phật dạy,suy ngẫm,câu nói hay,phật giáo

5. Thành thật đối diện với khuyết điểm trong tâm mình, đừng lừa dối chính mình.

Thành thật đối diện với khuyết điểm trong tâm mình, đừng lừa dối chính mình.,triết lý,lời Phật dạy,suy ngẫm,câu nói hay,phật giáo

6. Cần đối diện với thực tế để vượt qua thực tế.

Cần đối diện với thực tế để vượt qua thực tế.,triết lý,lời Phật dạy,suy ngẫm,câu nói hay,phật giáo

7. Sống một ngày vô ích, không làm được chuyện gì thì chẳng khác gì kẻ phạm tội ăn trộm.

Sống một ngày vô ích, không làm được chuyện gì thì chẳng khác gì kẻ phạm tội ăn trộm.,triết lý,lời Phật dạy,suy ngẫm,câu nói hay,phật giáo

8. Nói một lời dối gian thì phải bịa thêm mười câu không thật để đắp vào.

Nói một lời dối gian thì phải bịa thêm mười câu không thật để đắp vào.,triết lý,lời Phật dạy,suy ngẫm,câu nói hay,phật giáo

9. Lương tâm là tòa án công bằng nhất của mọi người, bạn không bao giờ dối lương tâm mình được.

Lương tâm là tòa án công bằng nhất của mọi người, bạn không bao giờ dối lương tâm mình được.,triết lý,lời Phật dạy,suy ngẫm,câu nói hay,phật giáo

10. Bất mãn người khác là chuốc khổ cho chính mình.

Bất mãn người khác là chuốc khổ cho chính mình.,triết lý,lời Phật dạy,suy ngẫm,câu nói hay,phật giáo

11. Đừng khẳng định về cách nghĩ của mình quá, như vậy sẽ đỡ phải hối hận hơn.

Đừng khẳng định về cách nghĩ của mình quá, như vậy sẽ đỡ phải hối hận hơn.,triết lý,lời Phật dạy,suy ngẫm,câu nói hay,phật giáo

12. Không quan trọng quá khứ bạn khắc nghiệt thế nào, bạn luôn luôn có thể bắt đầu lại.

Không quan trọng quá khứ bạn khắc nghiệt thế nào, bạn luôn luôn có thể bắt đầu lại.,triết lý,lời Phật dạy,suy ngẫm,câu nói hay,phật giáo

Nam Phong - Ohay.tv