12 người đàn ông này sẽ cho bạn thấy Thế Nào Là Già!

Nói tới người già chúng ta thường nghĩ tới điều gì? Những nếp nhăn, ốm yếu hay bệnh tật? Vậy bạn phải xem hình ảnh về những người đàn ông dưới đây rồi, họ sẽ khiến bạn đắn đo nghĩ ngợi về định nghĩa 'Thế nào là già'.

1. Philippe Dumas, 60 tuổi

Philippe Dumas, 60 tuổi,nhiếp ảnh,gym,động lực,tuổi già,người già via Instagram / @dumphil

2. Jeremy Lea

Jeremy Lea,nhiếp ảnh,gym,động lực,tuổi già,người già via Instagram / @jeremylea6

3. Gianluca Vacchi, 49 tuổi

Gianluca Vacchi, 49 tuổi,nhiếp ảnh,gym,động lực,tuổi già,người già Instagram / @gianlucavacchi

4. Fransisco Cipriano

Fransisco Cipriano,nhiếp ảnh,gym,động lực,tuổi già,người già via Instagram / @fcipriano

5. Anthony Varrecchia, 53 tuổi

Anthony Varrecchia, 53 tuổi,nhiếp ảnh,gym,động lực,tuổi già,người già via Instagram / @anthony.varrecchia

6. Anton Nilsson, 53 tuổi

Anton Nilsson, 53 tuổi,nhiếp ảnh,gym,động lực,tuổi già,người già via Instagram / @swedishanton

7. T. Michael, 50 tuổi

T. Michael, 50 tuổi,nhiếp ảnh,gym,động lực,tuổi già,người già via Facebook / T-Michael

8. Aiden Brady, 50 tuổi

Aiden Brady, 50 tuổi,nhiếp ảnh,gym,động lực,tuổi già,người già via Instagram / @mr_aidenbrady

9. Ron Jack Foley

Ron Jack Foley,nhiếp ảnh,gym,động lực,tuổi già,người già via Instagram / @to_ron_to

10. Seth Andrew Silver

Seth Andrew Silver,nhiếp ảnh,gym,động lực,tuổi già,người già via Instagram / @sir_ndrewsilver

11. Irvin Randle, 54 tuổi

Irvin Randle, 54 tuổi,nhiếp ảnh,gym,động lực,tuổi già,người già via Instagram / @irvinrandle

12. Garrett Swann, 47 tuổi

Garrett Swann, 47 tuổi,nhiếp ảnh,gym,động lực,tuổi già,người già via Instagram / @thegarrettswann

Xem hết một lượt những người đàn ông ngoài 40 tuổi này thì bạn nghĩ gì về họ? Phong độ, chất lừ nhỉ. 

Qua bài viết này tôi hi vọng mọi người có cách nhìn tích cực hơn về tuổi già, có thêm động lực để cải thiện đời sống thể chất và tinh thần của bản thân.