13 Bức ảnh cho thấy sự ảnh hưởng của đồng tiền.

Đồng tiền đang và sẽ làm chủ cuộc sống của con người. Các bạn sẽ thấy...

1. Thực tế, chúng ta không thể phủ nhận rằng những đứa trẻ có điều kiện đều dễ dàng trong con đường học hành và công việc. Tiền bạc đang ảnh hưởng tới chúng ta ngay từ khi chúng ta là những thiên thần.

Thực tế, chúng ta không thể phủ nhận rằng những đứa trẻ có điều kiện đều dễ dàng trong con đường học hành và công việc. Tiền bạc đang ảnh hưởng tới chúng ta ngay từ khi chúng ta là những thiên thần.,ảnh biếm họa,ảnh suy ngẫm

2. "Bất lực nằm ở tâm hồn chứ không phải nằm ở ngoại hình."

"Bất lực nằm ở tâm hồn chứ không phải nằm ở ngoại hình.",ảnh biếm họa,ảnh suy ngẫm

3. Từ thiện để nổi tiếng ư?! Cuộc sống bây giờ đang dần tha hóa!

Từ thiện để nổi tiếng ư?! Cuộc sống bây giờ đang dần tha hóa!,ảnh biếm họa,ảnh suy ngẫm

4. Chúng ta đang phá hủy lá phổi xanh, phá hủy nguồn sống của chúng ta để nhận lại những đồng tiền vô cảm

Chúng ta đang phá hủy lá phổi xanh, phá hủy nguồn sống của chúng ta để nhận lại những đồng tiền vô cảm,ảnh biếm họa,ảnh suy ngẫm

5. Hơi thô nhưng thật... Người ta làm ra sản phẩm, bạn tiêu thụ và thải ra tiền.

Hơi thô nhưng thật... Người ta làm ra sản phẩm, bạn tiêu thụ và thải ra tiền.,ảnh biếm họa,ảnh suy ngẫm

6. Tiền biến chũng ta thành những sát thủ máu lạnh nhưng cũng dễ khiến chúng ta mắc câu.

Tiền biến chũng ta thành những sát thủ máu lạnh nhưng cũng dễ khiến chúng ta mắc câu.,ảnh biếm họa,ảnh suy ngẫm

7. Không phải vì lòng tham thì ai đó đã được cứu.

Không phải vì lòng tham thì ai đó đã được cứu.,ảnh biếm họa,ảnh suy ngẫm

8. Tính mạng của con người được quyết định bởi đồng tiền ư?

Tính mạng của con người được quyết định bởi đồng tiền ư?,ảnh biếm họa,ảnh suy ngẫm

9. Đồng tiền "cưa gãy cả pháp luật"...

Đồng tiền "cưa gãy cả pháp luật"...,ảnh biếm họa,ảnh suy ngẫm

10. và cả che mắt bịt miệng những người phán xử thế này.

và cả che mắt bịt miệng những người phán xử thế này.,ảnh biếm họa,ảnh suy ngẫm

11. Đừng cố gắng chạy theo đồng tiền một cách mù quáng nó sẽ dẫn bạn đến lỗ mồ đấy.

Đừng cố gắng chạy theo đồng tiền một cách mù quáng nó sẽ dẫn bạn đến lỗ mồ đấy.,ảnh biếm họa,ảnh suy ngẫm

12. Con người làm mọi cách để làm ra tiền.

Con người làm mọi cách để làm ra tiền.,ảnh biếm họa,ảnh suy ngẫm

13. Thật sót xa! Người có tiền có quyền đè đầu cưỡi cổ những người dân nghèo thế này đây.

Thật sót xa! Người có tiền có quyền đè đầu cưỡi cổ những người dân nghèo thế này đây.,ảnh biếm họa,ảnh suy ngẫm