13 bức tranh đường phố khiến bạn sửng sốt về thực trạng môi trường hiện nay

Bộ ảnh nghệ thuật được các nghệ sĩ thực hiện trên các bức tường, đường phố đã phản ánh rõ nét thực trạng môi trường hiện nay. Thế giới đang bị phá hủy dần dần bởi chính con người chúng ta.

1. Chiếc bánh phế thải

Chiếc bánh phế thải,thực trạng môi trường,tranh đường phố,sửng sốt

2. Ăn rừng thải biệt thự

Ăn rừng thải biệt thự,thực trạng môi trường,tranh đường phố,sửng sốt

3. Chỗ ở chật hẹp của những con vật to lớn

Chỗ ở chật hẹp của những con vật to lớn,thực trạng môi trường,tranh đường phố,sửng sốt

4. Chính con người đang hút cạn trái đất

Chính con người đang hút cạn trái đất,thực trạng môi trường,tranh đường phố,sửng sốt

5. Sinh ra đã không có nhà

Sinh ra đã không có nhà,thực trạng môi trường,tranh đường phố,sửng sốt

6. Trái đất đang bị trôi dần vào cống rác thải

Trái đất đang bị trôi dần vào cống rác thải,thực trạng môi trường,tranh đường phố,sửng sốt

7. Nơi đây vốn có những hàng cây tươi tốt

Nơi đây vốn có những hàng cây tươi tốt,thực trạng môi trường,tranh đường phố,sửng sốt

8. Thức ăn cho đô thị hóa

Thức ăn cho đô thị hóa,thực trạng môi trường,tranh đường phố,sửng sốt

9. Tảng băng bé duy nhất còn sót lại cho chú gấu

Tảng băng bé duy nhất còn sót lại cho chú gấu,thực trạng môi trường,tranh đường phố,sửng sốt

10. Trái đấy không chết mà nó đang bị giết chết. Và chúng ta cũng biết rõ thủ phạm là ai

Trái đấy không chết mà nó đang bị giết chết. Và chúng ta cũng biết rõ thủ phạm là ai,thực trạng môi trường,tranh đường phố,sửng sốt

11. Chỗ đỗ xe cũng là công viên cho trẻ

Chỗ đỗ xe cũng là công viên cho trẻ,thực trạng môi trường,tranh đường phố,sửng sốt

12. Chơi dây

Chơi dây,thực trạng môi trường,tranh đường phố,sửng sốt

13. Đồng hồ nước lũ

Đồng hồ nước lũ,thực trạng môi trường,tranh đường phố,sửng sốt

Có thể bạn quan tâm