13 cặp đôi đẹp nhất trong conan

Ai thích Conan thì sẽ biết 13 cặp đôi này

1. Kudo Shinichi và Ran Mori

Kudo Shinichi và Ran Mori,

2. Kaito Kid và Aoko Nakamori

Kaito Kid và Aoko Nakamori,

3. Hattori Heiji và Kazuha

Hattori Heiji và Kazuha ,

4. Kudo Yusaku và Kudo Yukiko

Kudo Yusaku và Kudo Yukiko,

5. Chiba and Naeko Miike

Chiba and Naeko Miike,

6. Juzo Megure and Midori Megure

Juzo Megure and Midori Megure,

7. Ninzaburo Shiratori and Sumiko Kobayashi

Ninzaburo Shiratori and Sumiko Kobayashi,

8. Sato - Takagi [hoa khôi sở cảnh sát và anh chàng nhút nhát]

Sato - Takagi [hoa khôi sở cảnh sát và anh chàng nhút nhát]	,

9. Shuichi Akai/Akemi Miyano

Shuichi Akai/Akemi Miyano,

10. Makoto Kyogoku và Sonoko Suzuki

Makoto Kyogoku và Sonoko Suzuki,

11. Hakuba - Akako

Hakuba - Akako ,

12. Kisaki Eri và Mori Kogoro

Kisaki Eri và Mori Kogoro,

13. Haibara Ai và Edogawa Conan

Haibara Ai và Edogawa Conan,