13 phát minh chứng tỏ công nghệ phát triển đến mức khó tin nhất!

Phương tiện bay cá nhân, cánh tay giả in 3D, rô bốt chạy nhanh nhất thế giới... là những phát minh chứng tỏ công nghệ phát triển vượt bậc.

1. Máy hút bụi hoàn toàn tự động làm sạch nhà của bạn!

Máy hút bụi hoàn toàn tự động làm sạch nhà của bạn! ,phát minh tương lai,phát minh công nghệ,sản phẩm độc đáo

2. Máy có khả năng viết bằng bút như người viết tay.

Máy có khả năng viết bằng bút như người viết tay.,phát minh tương lai,phát minh công nghệ,sản phẩm độc đáo

3. Phần mềm dịch trên điện thoại có thể dịch tất cả mọi thứ trong thời gian thực.

Phần mềm dịch trên điện thoại có thể dịch tất cả mọi thứ trong thời gian thực. ,phát minh tương lai,phát minh công nghệ,sản phẩm độc đáo

4. Bạn nghĩ gì về phát minh độc đáo này?

Bạn nghĩ gì về phát minh độc đáo này?,phát minh tương lai,phát minh công nghệ,sản phẩm độc đáo

5. Một hình ảnh quảng cáo có thể tương tác với môi trường thực.

Một hình ảnh quảng cáo có thể tương tác với môi trường thực.,phát minh tương lai,phát minh công nghệ,sản phẩm độc đáo

6. Cái máy đặc biệt này có thể tạo ra những viên kẹo theo ý thích khác nhau.

Cái máy đặc biệt này có thể tạo ra những viên kẹo theo ý thích khác nhau.,phát minh tương lai,phát minh công nghệ,sản phẩm độc đáo

7. Phóng máy bay không người lái siêu nhanh.

Phóng máy bay không người lái siêu nhanh.,phát minh tương lai,phát minh công nghệ,sản phẩm độc đáo

Vẫn Còn, Click để xem tiếp