13 phiên bản mới thú vị của Elsa-Nữ hoàng băng giá

Nữ hoàng Elsa là nhân vật chính trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng 'Nữ hoàng băng giá'. Dựa trên hình ảnh gốc trong phim, những nghệ sĩ đã tạo nên các phiên bản Nữ hoàng Elsa vừa xinh đẹp nhưng cũng rất thú vị.

1. Nữ hoàng Trái đất: Terra "Let it grow"

Nữ hoàng Trái đất: Terra "Let it grow",nữ hoàng Elsa,nữ hoàng băng giá,nhân vật hoạt hình

2. Nữ hoàng Lửa: Let it burn

Nữ hoàng Lửa: Let it burn,nữ hoàng Elsa,nữ hoàng băng giá,nhân vật hoạt hình

3. Nữ hoàng Bóng tối: Wicked

Nữ hoàng Bóng tối: Wicked,nữ hoàng Elsa,nữ hoàng băng giá,nhân vật hoạt hình

4. Nữ hoàng Tình yêu: Lovestuck

Nữ hoàng Tình yêu: Lovestuck,nữ hoàng Elsa,nữ hoàng băng giá,nhân vật hoạt hình

5. Nữ hoàng Không khí: Zephyr

Nữ hoàng Không khí: Zephyr,nữ hoàng Elsa,nữ hoàng băng giá,nhân vật hoạt hình

6. Nữ hoàng Sấm chớp

Nữ hoàng Sấm chớp,nữ hoàng Elsa,nữ hoàng băng giá,nhân vật hoạt hình

7. Nữ hoàng Dông tố: Tempest

Nữ hoàng Dông tố: Tempest,nữ hoàng Elsa,nữ hoàng băng giá,nhân vật hoạt hình

8. Nữ hoàng Nước: Aqua

Nữ hoàng Nước: Aqua,nữ hoàng Elsa,nữ hoàng băng giá,nhân vật hoạt hình

9. Nữ hoàng Thạch anh lục

Nữ hoàng Thạch anh lục,nữ hoàng Elsa,nữ hoàng băng giá,nhân vật hoạt hình

10. Nữ hoàngTia chớp: Explosia

Nữ hoàngTia chớp: Explosia ,nữ hoàng Elsa,nữ hoàng băng giá,nhân vật hoạt hình

11. Nữ hoàng Gió: Aura

 Nữ hoàng Gió: Aura,nữ hoàng Elsa,nữ hoàng băng giá,nhân vật hoạt hình

12. Nữ hoàng Ánh sáng: Adhira

Nữ hoàng Ánh sáng: Adhira,nữ hoàng Elsa,nữ hoàng băng giá,nhân vật hoạt hình

13. Nữ hoàng Thiên nhiên: Rosa

Nữ hoàng Thiên nhiên: Rosa,nữ hoàng Elsa,nữ hoàng băng giá,nhân vật hoạt hình