14 câu nói của các vĩ nhân khiến cuộc sống bạn thay đổi tích cực

Những câu nói của các vĩ nhân trong mọi lĩnh vực kinh tế, văn hóa, khoa học... có thể khiến cuộc sống bạn thay đổi tích cực.

1. Thời gian của bạn là có hạn, vì thế đừng lãng phí nó sống cuộc đời của những người khác.

Thời gian của bạn là có hạn, vì thế đừng lãng phí nó sống cuộc đời của những người khác. ,câu nói của vĩ nhân,câu nói hay

2. Kẻ nào chưa từng mắc phải lỗi lầm cũng là kẻ chưa bao giờ thử làm việc gì cả.

 Kẻ nào chưa từng mắc phải lỗi lầm cũng là kẻ chưa bao giờ thử làm việc gì cả.,câu nói của vĩ nhân,câu nói hay

3. Sự thoải mái trong công việc tạo ra sự hoàn hảo.

Sự thoải mái trong công việc tạo ra sự hoàn hảo.,câu nói của vĩ nhân,câu nói hay

4. Cách tốt nhất để dự đoán tương lai của bạn là bạn tạo ra nó.

Cách tốt nhất để dự đoán tương lai của bạn là bạn tạo ra nó.,câu nói của vĩ nhân,câu nói hay

5. Thất bại luôn truyền cảm hứng cho những người chiến thắng và đánh bại những kẻ thua cuộc.

Thất bại luôn truyền cảm hứng cho những người chiến thắng và đánh bại những kẻ thua cuộc. ,câu nói của vĩ nhân,câu nói hay

6. Không có điều gì là không thể, bản thân từ đó nói là “ tôi có thể”!

Không có điều gì là không thể, bản thân từ đó nói là “ tôi có thể”!,câu nói của vĩ nhân,câu nói hay

7. Bạn sẽ không bao giờ là một kẻ thất bại cho đến khi bạn ngừng cố gắng.

Bạn sẽ không bao giờ là một kẻ thất bại cho đến khi bạn ngừng cố gắng.,câu nói của vĩ nhân,câu nói hay

Vẫn Còn, Click để xem tiếp