15 bài hát sinh ra để dành cho playlist 'quẩy' Halloween của bạn

Hòa vào bầu âm nhạc Halloween để có cảm giác rùng rợn nhất với 15 bài hát dưới đây nào!!!

1. VHS Glitch – "Dead Bodies"

2. deadmau5 – "Moar Ghosts 'n' Stuff"

3. Danger - "14h54"

4. RL Grime – "Danger"

5. Bro Safari feat. DJ Craze – "Spooked"

Vẫn Còn, Click để xem tiếp