15 bức ảnh chứng minh nhân vật hoạt hình tồn tại ngoài đời thật

Bạn có đồng ý rằng họ có diện mạo vô cùng giống với nhân vật hoạt hình không? Cùng xem 15 bức ảnh sau để có câu trả lời nhé!

1. Elsa, Frozen

Elsa, Frozen,hoạt hình,Elsa,Frozen,Despicable Me,Minions

2. Gru, Despicable Me

Gru, Despicable Me,hoạt hình,Elsa,Frozen,Despicable Me,Minions

3. Mrs. Potato Head, Toy Story

Mrs. Potato Head, Toy Story,hoạt hình,Elsa,Frozen,Despicable Me,Minions

4. Minions, Despicable Me

Minions, Despicable Me,hoạt hình,Elsa,Frozen,Despicable Me,Minions

5. Leela, Futurama

Leela, Futurama,hoạt hình,Elsa,Frozen,Despicable Me,Minions

6. Lilo, Lilo & Stitch

Lilo, Lilo & Stitch,hoạt hình,Elsa,Frozen,Despicable Me,Minions

7. Merida, Brave

Merida, Brave,hoạt hình,Elsa,Frozen,Despicable Me,Minions

8. Meg Griffin, Family Guy

Meg Griffin, Family Guy,hoạt hình,Elsa,Frozen,Despicable Me,Minions

9. Gadget Hackwrench, Chip ’N Dale Rescue Rangers

Gadget Hackwrench, Chip ’N Dale Rescue Rangers,hoạt hình,Elsa,Frozen,Despicable Me,Minions

10. Flash, Zootopia

Flash, Zootopia,hoạt hình,Elsa,Frozen,Despicable Me,Minions

11. The Simpsons, The Simpsons

The Simpsons, The Simpsons,hoạt hình,Elsa,Frozen,Despicable Me,Minions

12. Yubaba, Spirited Away

Yubaba, Spirited Away,hoạt hình,Elsa,Frozen,Despicable Me,Minions

13. Ned Flanders, The Simpsons

Ned Flanders, The Simpsons,hoạt hình,Elsa,Frozen,Despicable Me,Minions

14. Eggs, The Boxtrolls

Eggs, The Boxtrolls,hoạt hình,Elsa,Frozen,Despicable Me,Minions

15. Mother Gothel, Tangled

Mother Gothel, Tangled,hoạt hình,Elsa,Frozen,Despicable Me,Minions

Xem thêm:

  • Bài liên quan: hoạt hình, Elsa, Frozen, Despicable Me, Minions,