15 hình ảnh siêu hài hước về sự tiến hoá trong cuộc sống con người qua thời gian

15 hình ảnh minh họa hài hước dưới đây lấy cảm hứng từ ý tưởng và sự châm biếm sẽ giúp chúng ta nhận ra cuộc sống con người đã tiến hoá qua thời gian như thế nào.

1. Vòng tròn tiến hoá và sự huỷ hoại môi trường - Con người đang tự đầu độc chính mình!

Vòng tròn tiến hoá và sự huỷ hoại môi trường - Con người đang tự đầu độc chính mình!,tiến hoá,cuộc sống,con người,thời gian,hài hước,hình ảnh

2. Sự tiến hoá trong màn hình điện thoại - Smartphone màn hình ngày càng rộng

Sự tiến hoá trong màn hình điện thoại - Smartphone màn hình ngày càng rộng,tiến hoá,cuộc sống,con người,thời gian,hài hước,hình ảnh

3. Một thế kỷ tiến hoá của những "chiếc quần" - Từ "dài" biến thành "không còn gì"!!

Một thế kỷ tiến hoá của những "chiếc quần" - Từ "dài" biến thành "không còn gì"!!,tiến hoá,cuộc sống,con người,thời gian,hài hước,hình ảnh

4. Con người tiến hoá dần đến những "mã vạch hàng hoá"

Con người tiến hoá dần đến những "mã vạch hàng hoá",tiến hoá,cuộc sống,con người,thời gian,hài hước,hình ảnh

5. Sự tiến hoá của con người được biến chuyển thành những "Động vật ký sinh" sống dựa vào người khác!

Sự tiến hoá của con người được biến chuyển thành những "Động vật ký sinh" sống dựa vào người khác!,tiến hoá,cuộc sống,con người,thời gian,hài hước,hình ảnh

Vẫn Còn, Click để xem tiếp