15 minh họa về cuộc sống hiện đại thật ngớ ngẩn

Chúng ta đang sống trong thế giới của công nghệ, thực tế ảo và áp đặt bởi các phương tiện truyền thông một cách ngớ ngẩn

Một họa sỹ người Ý tên là Marco Melgrati đã dành rất nhiều thời gian quan sát hiện đại: thế giới của công nghệ, thực tế ảo và áp đặt bởi các phương tiện truyền thông. Một ngày ông quyết định để miêu tả tất cả các điều ngớ ngẩn của cuộc sống hàng ngày giúp bạn có cái nhìn khác. Có lẽ, nó  thậm chí sẽ cung cấp cho bạn nguồn cảm hứng đủ để làm một cái gì đó mà bạn đã mơ ước về một thời gian dài?

Bạn không cần phép lạ để thay đổi công việc

Bạn không cần phép lạ để thay đổi công việc ,cuộc sống hiện đại,thế giới hienj đại,thực tế ảo,công nghệ,truyền thông

Là những người bạn muốn

Là những người bạn muốn,cuộc sống hiện đại,thế giới hienj đại,thực tế ảo,công nghệ,truyền thông

Một ngôn ngữ mới

Một ngôn ngữ mới,cuộc sống hiện đại,thế giới hienj đại,thực tế ảo,công nghệ,truyền thông

Là tình yêu

Là tình yêu,cuộc sống hiện đại,thế giới hienj đại,thực tế ảo,công nghệ,truyền thông

Bạn có thể giải quyết vấn đề bằng Logic hay bằng trực giác

Bạn có thể giải quyết vấn đề bằng Logic hay bằng trực giác,cuộc sống hiện đại,thế giới hienj đại,thực tế ảo,công nghệ,truyền thông

Yêu kẻ thù của bạn

Yêu kẻ thù của bạn ,cuộc sống hiện đại,thế giới hienj đại,thực tế ảo,công nghệ,truyền thông

Vẽ chính mình

Vẽ chính mình,cuộc sống hiện đại,thế giới hienj đại,thực tế ảo,công nghệ,truyền thông

Tự kiêu quá đáng trên mạng xã hội

Tự kiêu quá đáng trên mạng xã hội ,cuộc sống hiện đại,thế giới hienj đại,thực tế ảo,công nghệ,truyền thông

Nhân quả

Nhân quả,cuộc sống hiện đại,thế giới hienj đại,thực tế ảo,công nghệ,truyền thông

Vẫn Còn, Click để xem tiếp