15 sự thật mà chỉ những 'kính cận' mới hiểu

Chỉ những ai đang bị cận mới thấu hiểu nỗi 'khổ' của những nàng cận thị. Mỗi buổi sáng thức dậy việc đầu tiên là phải tìm kính, rồi những lúc bạn bè gọi, chả biết là ai để chào hỏi,...

1. Khi bạn nằm xuống sau một ngày làm việc mệt mỏi

Khi bạn nằm xuống sau một ngày làm việc mệt mỏi,kính cận,nỗi khổ không ai hiểu,cận thị

2. Khi bạn phải ăn uống đồ nóng trong thời tiết lạnh giá

Khi bạn phải ăn uống đồ nóng trong thời tiết lạnh giá,kính cận,nỗi khổ không ai hiểu,cận thị

3. Khi bạn bè của bạn lưu lại dấu tay mờ trên mắt kính của bạn

Khi bạn bè của bạn lưu lại dấu tay mờ trên mắt kính của bạn,kính cận,nỗi khổ không ai hiểu,cận thị

4. Khi bạn lục tung cả căn nhà để tìm kính nhưng cuổi cùng lại thấy nó nằm trên đầu bạn

Khi bạn lục tung cả căn nhà để tìm kính nhưng cuổi cùng lại thấy nó nằm trên đầu bạn,kính cận,nỗi khổ không ai hiểu,cận thị

5. Khi bạn bắt đầu dùng kính và một thời gian sau

Khi bạn bắt đầu dùng kính và một thời gian sau,kính cận,nỗi khổ không ai hiểu,cận thị

6. Khi bạn phải đi ra ngoài khi trời mưa

Khi bạn phải đi ra ngoài khi trời mưa,kính cận,nỗi khổ không ai hiểu,cận thị

7. Khi bạn làm mất kính....

Khi bạn làm mất kính....,kính cận,nỗi khổ không ai hiểu,cận thị

8. Khi "kính cận" muốn sành điệu...

Khi "kính cận" muốn sành điệu...,kính cận,nỗi khổ không ai hiểu,cận thị

Vẫn Còn, Click để xem tiếp