16 hình ảnh biếm họa phê phán mặt trái xấu hổ của thế giới hiện đại

Bạn nghĩ thế giới mình sống hoàn hảo không? 16 hình ảnh biếm họa phê phán mặt trái xấu hổ của thế giới hiện đại sẽ cho bạn thấy sự thật.

1. Con người thường biến sự đau khổ của người khác thành những tác phẩm nghệ thuật thay vì giúp đỡ họ.

Con người thường biến sự đau khổ của người khác thành những tác phẩm nghệ thuật thay vì giúp đỡ họ.,hình ảnh biếm họa,tổng hợp,cuộc sống hiện đại

2. Con người phá hoại thiên nhiên cũng chính là giết chết chính mình.

Con người phá hoại thiên nhiên cũng chính là giết chết chính mình.,hình ảnh biếm họa,tổng hợp,cuộc sống hiện đại

3. Thời hiện đại không chỉ trang phục có thể định giá và giảm giá mà cả đầu óc cũng thế.

Thời hiện đại không chỉ trang phục có thể định giá và giảm giá mà cả đầu óc cũng thế.,hình ảnh biếm họa,tổng hợp,cuộc sống hiện đại

4. Thế kỉ XXI, con người chẳng còn nhận ra quyển sách mà nghĩ là vật thể lạ ngoài hành tinh.

Thế kỉ XXI, con người chẳng còn nhận ra quyển sách mà nghĩ là vật thể lạ ngoài hành tinh.,hình ảnh biếm họa,tổng hợp,cuộc sống hiện đại

5. Một thế giới khác nhau, một tuổi thơ khác nhau.

Một thế giới khác nhau, một tuổi thơ khác nhau.,hình ảnh biếm họa,tổng hợp,cuộc sống hiện đại

6. Sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo. Người nghèo tự kiếm cái ăn, kẻ giàu bóc lột của người nghèo.

Sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo. Người nghèo tự kiếm cái ăn, kẻ giàu bóc lột của người nghèo.,hình ảnh biếm họa,tổng hợp,cuộc sống hiện đại

7. Có những người không biết sức mạnh thực sự của mình nên nghe theo lời người khác.

Có những người không biết sức mạnh thực sự của mình nên nghe theo lời người khác.,hình ảnh biếm họa,tổng hợp,cuộc sống hiện đại

8. Thời đại mà đồng tiền chi phối tất cả mọi thứ.

Thời đại mà đồng tiền chi phối tất cả mọi thứ.,hình ảnh biếm họa,tổng hợp,cuộc sống hiện đại

Vẫn Còn, Click để xem tiếp