16 hình ảnh biếm họa phê phán mặt trái xấu hổ của thế giới hiện đại

Bạn nghĩ thế giới mình sống hoàn hảo không? 16 hình ảnh biếm họa phê phán mặt trái xấu hổ của thế giới hiện đại sẽ cho bạn thấy sự thật.

9. Bạn nghĩ gì về hình ảnh này?

Bạn nghĩ gì về hình ảnh này?,hình ảnh biếm họa,tổng hợp,cuộc sống hiện đại

10. Con người tự tạo cho mình một ốc đảo bằng điện thoại thông minh.

Con người tự tạo cho mình một ốc đảo bằng  điện thoại thông minh.,hình ảnh biếm họa,tổng hợp,cuộc sống hiện đại

11. Một sự thật đắng lòng của xã hội hiện đại.

Một sự thật đắng lòng của xã hội hiện đại.,hình ảnh biếm họa,tổng hợp,cuộc sống hiện đại

12. Ông lão muốn kiếm tiền chứ "like" và "mặt cười" không thể chống đói được.

Ông lão muốn kiếm tiền chứ "like" và "mặt cười" không thể chống đói được.,hình ảnh biếm họa,tổng hợp,cuộc sống hiện đại

13. Một lớp học biến mọi đứa trẻ đều trở nên giống như nhau.

Một lớp học biến mọi đứa trẻ đều trở nên giống như nhau.,hình ảnh biếm họa,tổng hợp,cuộc sống hiện đại

14. Những bức vẽ đẹp đẽ với cây xanh, không khí trong lành không thể che giấu được thực tế ô nhiễm môi trường.

Những bức vẽ đẹp đẽ với cây xanh, không khí trong lành không thể che giấu được thực tế ô nhiễm môi trường.,hình ảnh biếm họa,tổng hợp,cuộc sống hiện đại

15. Trong khi những người lính chiến đấu hết mình để rồi hi sinh, thương tật thì những kẻ khác lại hưởng lợi.

Trong khi những người lính chiến đấu hết mình để rồi hi sinh, thương tật thì những kẻ khác lại hưởng lợi.,hình ảnh biếm họa,tổng hợp,cuộc sống hiện đại

16. Nhân loại bắt đầu từ đâu?

Nhân loại bắt đầu từ đâu?,hình ảnh biếm họa,tổng hợp,cuộc sống hiện đại