16 hình ảnh chứng minh biến đổi khí hậu khủng khiếp hơn bạn nghĩ rất nhiều lần

Biến đổi khí hậu đáng sợ: Toàn bộ núi băng tan đi chỉ còn một phần, cây cối biến mất, thậm chí biển chỉ còn là hồ nhỏ trong vài thập kỷ.

1. Pedersen Glacier, Alaska (Hoa Kỳ) vào mùa hè 1917 và mùa hè 2005

Pedersen Glacier, Alaska (Hoa Kỳ) vào mùa hè 1917 và mùa hè 2005,biến đổi khí hậu,môi trường,khám phá

2. Hồ Powell, Arizona và hồ Utah (Hoa Kỳ) - vào năm 1999 và năm 2000

Hồ Powell, Arizona và hồ Utah (Hoa Kỳ) - vào năm 1999 và năm 2000,biến đổi khí hậu,môi trường,khám phá

3. Glacier, Alaska (Hoa Kỳ) - Tháng 7 năm 1909 - tháng 8 năm 2005

Glacier, Alaska (Hoa Kỳ) - Tháng 7 năm 1909 - tháng 8 năm 2005,biến đổi khí hậu,môi trường,khám phá

4. Biển Aral giữa Kazakhstan và Uzbekistan - tháng 8 năm 2000 và tháng 8 năm 2014

Biển Aral giữa Kazakhstan và Uzbekistan - tháng 8 năm 2000 và tháng 8 năm 2014,biến đổi khí hậu,môi trường,khám phá

Biển Aral nằm trên cao nguyên Trung Á, giữa các quốc gia Kazakhstan và Uzbekistan ngày trước thuộc Liên Xô. Đây là một hồ nước cực kỳ quan trọng đối với môi trường sinh thái cũng như hoạt động kinh tế của con người tại khu vực. Ngày trước, Aral là hồ nước mặn lớn thứ tư thế giới, với diện tích trước năm 1960 vào khoảng 68.000 km2. Vì lớn như vậy nên người dân địa phương và hầu hết tài liệu khoa học, tác phẩm văn chương đều gọi Aral là biển, tương tự như biển Caspia cách đấy không xa. Trước khả năng biển Aral - mà thực ra bây giờ chỉ là những hồ nước nhỏ - sẽ biến mất trong khoảng 50 năm nữa, giới lãnh đạo các nước trong khu vực và các tổ chức quốc tế đã nhiều lần ngồi lại để tìm cách giải cứu.

5. Một phần của rừng Amazon ở bang Rondônia, Brazil - June 1975 - Tháng 8 năm 2009

Một phần của rừng Amazon ở bang Rondônia, Brazil - June 1975 - Tháng 8 năm 2009,biến đổi khí hậu,môi trường,khám phá

6. Carroll Glacier, Alaska (Hoa Kỳ) - Tháng 8 năm 1906 và tháng 9 năm 2003

Carroll Glacier, Alaska (Hoa Kỳ) - Tháng 8 năm 1906 và tháng 9 năm 2003,biến đổi khí hậu,môi trường,khám phá

7. Sông Dasht và đập Mirani (tạo ra một hồ chứa lớn), Pakistan - Tháng 8 năm 1999 - tháng 6 năm 2011

Sông Dasht và đập Mirani (tạo ra một hồ chứa lớn), Pakistan - Tháng 8 năm 1999 - tháng 6 năm 2011,biến đổi khí hậu,môi trường,khám phá

8. Rừng Mabira, Uganda - tháng 11 năm 2001 - tháng 1 năm 2006

Rừng Mabira, Uganda - tháng 11 năm 2001 - tháng 1 năm 2006,biến đổi khí hậu,môi trường,khám phá

Vẫn Còn, Click để xem tiếp