17 bức ảnh về Việt Nam hiếm có 100 năm trước đây

Quay lại quá khứ 100 năm chắc ai cũng tò mò vùng đất,con người mình đang sống sẽ trông như thế nào? Hãy cùng chiêm ngưỡng thật sâu lắng

1. Một chợ bán lợn ở Bắc Kỳ, ảnh chụp đầu thế kỷ 20.

Một chợ bán lợn ở Bắc Kỳ, ảnh chụp đầu thế kỷ 20.,việt nam 100 năm trước,hình ảnh lịch sử

2. Tứ đại mỹ nhân Hà thành, ảnh chụp năm 1930.

Tứ đại mỹ nhân Hà thành, ảnh chụp năm 1930.,việt nam 100 năm trước,hình ảnh lịch sử

3. 2 cậu bé ở Bắc Kỳ được giao nhiệm vụ đạp guồng bơm nước vào ruộng, ảnh chụp đầu thế kỷ 20.

2 cậu bé ở Bắc Kỳ được giao nhiệm vụ đạp guồng bơm nước vào ruộng, ảnh chụp đầu thế kỷ 20.,việt nam 100 năm trước,hình ảnh lịch sử

4. Sông Tam Bạc, Hải Phòng, ảnh chụp khoảng năm 1910.

 Sông Tam Bạc, Hải Phòng, ảnh chụp khoảng năm 1910.,việt nam 100 năm trước,hình ảnh lịch sử

5. Cảng Hải Phòng nhìn từ trên cao, ảnh chụp 1931.

Cảng Hải Phòng nhìn từ trên cao, ảnh chụp 1931.,việt nam 100 năm trước,hình ảnh lịch sử

6. Những em bé đang bắt cá ở bãi đá, Đồ Sơn, Hải Phòng, ảnh chụp đầu thế kỷ 20.

Những em bé đang bắt cá ở bãi đá, Đồ Sơn, Hải Phòng, ảnh chụp đầu thế kỷ 20.,việt nam 100 năm trước,hình ảnh lịch sử

7. Người Việt bản địa Nam Kỳ chăm sóc cá sấu trong vườn thú ở Mỹ Tho, ảnh chụp năm 1912.

Người Việt bản địa Nam Kỳ chăm sóc cá sấu trong vườn thú ở Mỹ Tho, ảnh chụp năm 1912.,việt nam 100 năm trước,hình ảnh lịch sử

8. Người Hoa đang nhổ lông vịt ở chợ lớn Nam Kỳ, ảnh chụp khoảng 1920.

Người Hoa đang nhổ lông vịt ở chợ lớn Nam Kỳ, ảnh chụp khoảng 1920.,việt nam 100 năm trước,hình ảnh lịch sử

9. Một cụ bà bán hàng rong ở Nam Kỳ, ảnh chụp đầu thế kỷ 20.

Một cụ bà bán hàng rong ở Nam Kỳ, ảnh chụp đầu thế kỷ 20.,việt nam 100 năm trước,hình ảnh lịch sử

10. Người nông dân ở Tây Ninh, Nam Kỳ, ảnh chụp đầu thế kỷ 20.

Người nông dân ở Tây Ninh, Nam Kỳ, ảnh chụp đầu thế kỷ 20.,việt nam 100 năm trước,hình ảnh lịch sử

11. Đầu kéo chạy hơi nước vận chuyển mía ở Tây Ninh, Nam Kỳ, ảnh chụp năm 1915.

Đầu kéo chạy hơi nước vận chuyển mía ở Tây Ninh, Nam Kỳ, ảnh chụp năm 1915.,việt nam 100 năm trước,hình ảnh lịch sử

12. Một con đường làng ở Thủ Đức, Nam Kỳ, ảnh chụp năm 1909.

Một con đường làng ở Thủ Đức, Nam Kỳ, ảnh chụp năm 1909.,việt nam 100 năm trước,hình ảnh lịch sử

13. Những phụ nữ đang quay tơ dệt vải ở Ba Tri, Bến Tre, Nam Kỳ, ảnh chụp khoảng 1900-1920.

 Những phụ nữ đang quay tơ dệt vải ở Ba Tri, Bến Tre, Nam Kỳ, ảnh chụp khoảng 1900-1920.,việt nam 100 năm trước,hình ảnh lịch sử

14. Một tiệm giặt khô ở Lái Thiêu, Nam Kỳ, ảnh chụp đầu thế kỷ 20.

Một tiệm giặt khô ở Lái Thiêu, Nam Kỳ, ảnh chụp đầu thế kỷ 20.,việt nam 100 năm trước,hình ảnh lịch sử

15. Người thiểu số ở làng Bobla, gần thác Bobla – Liên Đầm, Di Linh, Lâm Đồng, ảnh chụp năm 1927

Người thiểu số ở làng Bobla, gần thác Bobla – Liên Đầm, Di Linh, Lâm Đồng, ảnh chụp năm 1927,việt nam 100 năm trước,hình ảnh lịch sử

16. Một người đánh xe ngựa mặc áo tơi ở Sài Gòn, ảnh chụp năm 1930.

Một người đánh xe ngựa mặc áo tơi ở Sài Gòn, ảnh chụp năm 1930.,việt nam 100 năm trước,hình ảnh lịch sử

17. Những em bé ở Sài Gòn, ảnh chụp đầu thế kỷ 20.

Những em bé ở Sài Gòn, ảnh chụp đầu thế kỷ 20.,việt nam 100 năm trước,hình ảnh lịch sử

18. Xem thêm phần 2