17 diễn viên nhí trong Harry Potter bây giờ trông như thế nào?

Harry Potter là một bộ phim về phép thuật nổi tiếng trên thế giới. Bộ phim đã góp phần tạo nên tên tuổi cho rất nhiều những diễn viên nhí. Hãy cùng xem 17 hình ảnh sau đây để xem trước đây và bây giờ họ có gì khác nhé.

1. Daniel Radcliffe (Harry Potter)

Daniel Radcliffe (Harry Potter),nhân vật nhí,Harry potter,ngày ấy và bây giờ

2. Emma Watson (Hermione Granger)

Emma Watson (Hermione Granger),nhân vật nhí,Harry potter,ngày ấy và bây giờ

3. Rupert Grint (Ron Weasley)

Rupert Grint (Ron Weasley),nhân vật nhí,Harry potter,ngày ấy và bây giờ

4. Evanna Lynch (Luna Lovegood)

Evanna Lynch (Luna Lovegood),nhân vật nhí,Harry potter,ngày ấy và bây giờ

5. Bonnie Wright (Ginny Weasley)

Bonnie Wright (Ginny Weasley),nhân vật nhí,Harry potter,ngày ấy và bây giờ

6. Tom Felton (Draco Malfoy)

Tom Felton (Draco Malfoy),nhân vật nhí,Harry potter,ngày ấy và bây giờ

7. Matthew Lewis (Neville Longbottom)

Matthew Lewis (Neville Longbottom),nhân vật nhí,Harry potter,ngày ấy và bây giờ

8. James and Oliver Phelps (Fred and George Weasley)

James and Oliver Phelps (Fred and George Weasley),nhân vật nhí,Harry potter,ngày ấy và bây giờ

9. Afshan Azad (Padma Patil)

Afshan Azad (Padma Patil),nhân vật nhí,Harry potter,ngày ấy và bây giờ

Vẫn Còn, Click để xem tiếp