18 ảnh xưa cực hiếm về Sài Gòn năm 1970

18 ảnh xưa cực hiếm về Sài Gòn năm 1970 được một cựu chiến binh Việt Nam tên Mark đăng tải trên trang Smugmug.com.

,ảnh hiếm về Sài Gòn,ảnh Sài Gòn 1970,ảnh xưa Sài Gòn

Trẻ em trên đường phố Sài Gòn.

,ảnh hiếm về Sài Gòn,ảnh Sài Gòn 1970,ảnh xưa Sài Gòn

Vẻ ngây thơ trong sáng của một bé gái Sài Gòn.

,ảnh hiếm về Sài Gòn,ảnh Sài Gòn 1970,ảnh xưa Sài Gòn

Bức tượng Phật đứng chơ vơ trên cánh đồng ngoại ô Sài Gòn.

,ảnh hiếm về Sài Gòn,ảnh Sài Gòn 1970,ảnh xưa Sài Gòn

Trụ sở USO (United Services Organizations, tổ chức phi lợi nhuận đưa các hoạt động giải trí tới phục vụ quân đội Mỹ đóng ở khắp nơi trên thế giới) ở đường Nguyễn Huệ.

,ảnh hiếm về Sài Gòn,ảnh Sài Gòn 1970,ảnh xưa Sài Gòn

Rạp Vĩnh Lợi trên đường Lê Lợi 1970.

,ảnh hiếm về Sài Gòn,ảnh Sài Gòn 1970,ảnh xưa Sài Gòn

Rạp Casino trên đường Pastuer

Vẫn Còn, Click để xem tiếp