19 ảo giác quang học khiến bạn không tin vào mắt mình nữa

Những ảo giác quang học do con người tạo nên sẽ khiến bạn cực bất ngờ không tin vào mắt mình nữa.

1. Hai người này chỉ là người bình thường thôi! Không phải tí hon và khổng lồ đâu, do ảo giác đấy!

Hai người này chỉ là người bình thường thôi! Không phải tí hon và khổng lồ đâu, do ảo giác đấy!,ảo giác quang học,ảo giác,hình ảnh ảo giác

2. Này, tôi kéo bức tường này xuống nhé!

Này, tôi kéo bức tường này xuống nhé!,ảo giác quang học,ảo giác,hình ảnh ảo giác

3. Mọi thứ trong căn phòng đều là giả cả, thật đáng sợ!

Mọi thứ trong căn phòng đều là giả cả, thật đáng sợ!,ảo giác quang học,ảo giác,hình ảnh ảo giác

4. Thật bất ngờ phải không các bạn! Miếng ghép ấy có ma thuật gì à?

Thật bất ngờ phải không các bạn! Miếng ghép ấy có ma thuật gì à?,ảo giác quang học,ảo giác,hình ảnh ảo giác

5. Chui ra khỏi màn hình!

Chui ra khỏi màn hình!,ảo giác quang học,ảo giác,hình ảnh ảo giác

6. Làm thế nào mà nó có thể thay đổi kích thước?

Làm thế nào mà nó có thể thay đổi kích thước?,ảo giác quang học,ảo giác,hình ảnh ảo giác

7. Chẳng có hiệu ứng gì đặc biệt nhưng đó là vẽ 3D đấy!

Chẳng có hiệu ứng gì đặc biệt nhưng đó là vẽ 3D đấy!,ảo giác quang học,ảo giác,hình ảnh ảo giác

Vẫn Còn, Click để xem tiếp