H.T
2 năm trước

19 điểm đến rẻ nhất nếu bạn muốn du lịch châu Âu

Xếp hạng này dựa trên việc ước tính tổng chi phí và đánh giá giá trung bình cho các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu cơ bản khi bạn đi du lịch châu Âu theo tour 2 người trong 2 ngày cuối tuần như: giá phòng, giá 1 bữa ăn, giá 1 cốc cà phê, 1 lon coca-cola, 1 chai bia, 1 ly rượu vang, giá xe buýt hoặc tàu điện từ sân bay đến trung tâm thành phố, thẻ du lịch trong 48h, giá vé thăm quan 1 bảo tàng hay phòng trưng bày hàng đầu... Hãy cùng xem những điểm đến nào có giá 'mềm' nhất nhé!

19. Palma, Majorca - £283,45 ($400,1 ~ 9,1 tr VND)

 • 1 cốc cafe: £1,81 ($2,55 ~ 58k VND)
 • 1 chai bia: £2,72 ($3,83 ~ 87k VND)
 • Bữa ăn (gồm 3 món và 1 chai rượu vang) dành cho 2 người: £48,33 ($68,1 ~ 1,55 tr VND)
 • Xe buýt hoặc tàu điện từ sân bay đến trung tâm thành phố: £9,05 ($12,75 ~ 290k VND)
 • Thẻ du lịch 48h: £9,05 ($12,75 ~ 290k VND)
 • Phòng nghỉ 3 sao cho 2 người 2 đêm (cuối tuần): £179 ($252,16 ~ 5,73 tr VND)

18. Berlin, Đức - £282,22 ($398,37 ~ 9,04 tr VND)

 • 1 cốc cafe: £2,90 ($4,09 ~ 93k VND)
 • 1 chai bia: £2,26 ($3,18 ~ 72k VND)
 • Bữa ăn (gồm 3 món và 1 chai rượu vang) dành cho 2 người: £95,04 ($133,88 ~ 3,04 tr VND)
 • Xe buýt hoặc tàu điện từ sân bay đến trung tâm thành phố: £5,07 ($7,14 ~ 162k VND)
 • Thẻ du lịch 48h: £12,67 ($17,85 ~ 406k VND)
 • Phòng nghỉ 3 sao cho 2 người 2 đêm (cuối tuần): £124 ($174,68 ~ 3,97 tr VND)

17. Roma, Ý - £281,86 ($397,86 ~ 9,02 tr VND)

 • 1 cốc cafe: £2,37 ($3,34 ~ 76k VND)
 • 1 chai bia: £4,42 ($6,23 ~ 142k VND)
 • Bữa ăn (gồm 3 món và 1 chai rượu vang) dành cho 2 người: £55,39 ($78,03 ~ 1,77 tr VND)
 • Xe buýt hoặc tàu điện từ sân bay đến trung tâm thành phố: £8,06 ($11,35 ~ 258k VND)
 • Thẻ du lịch 48h: £11,31 ($15,93 ~ 362k VND)
 • Phòng nghỉ 3 sao cho 2 người 2 đêm (cuối tuần): £127 ($178,91 ~ 4,07 tr VND)

16. Munich, Đức - £274,11 ($366,92 ~ 8,78 tr VND)

 • 1 cốc cafe: £2,62 ($3,69 ~ 84k VND)
 • 1 chai bia: £3,53 ($4,97 ~ 113k VND)
 • Bữa ăn (gồm 3 món và 1 chai rượu vang) dành cho 2 người: £71,96 ($101,37 ~ 2,3 tr VND)
 • Xe buýt hoặc tàu điện từ sân bay đến trung tâm thành phố: £11,77 ($16,58 ~ 377k VND)
 • Thẻ du lịch 48h: £12,13 ($17,09 ~ 388k VND)
 • Phòng nghỉ 3 sao cho 2 người 2 đêm (cuối tuần): £128 ($180,31 ~ 4,1 tr VND)

15. Tallinn, Estonia - £252,19 ($355,98 ~ 8,07 tr VND)

 • 1 cốc cafe: £1,81 ($2,55 ~ 58k VND)
 • 1 chai bia: £3,44 ($4,85 ~ 110k VND)
 • Bữa ăn (gồm 3 món và 1 chai rượu vang) dành cho 2 người: £81,46 ($114,75 ~ 2,61 tr VND)
 • Xe buýt hoặc tàu điện từ sân bay đến trung tâm thành phố: £3,62 ($5,1 ~ 116k VND)
 • Thẻ du lịch 48h: £4,53 ($6,38 ~ 145k VND)
 • Phòng nghỉ 3 sao cho 2 người 2 đêm (cuối tuần): £108 ($152,14 ~ 3,46 tr VND)

14. Nice, Pháp - £245,57 ($346,63 ~ 7,86 tr VND)

 • 1 cốc cafe: £1,45 ($2,04 ~ 46k VND)
 • 1 chai bia: £3,17 ($4,47 ~ 102k VND)
 • Bữa ăn (gồm 3 món và 1 chai rượu vang) dành cho 2 người: £61,19 ($86,20 ~ 1,96 tr VND)
 • Xe buýt hoặc tàu điện từ sân bay đến trung tâm thành phố: £5,43 ($7,65 ~ 174k VND)
 • Thẻ du lịch 48h: £9,05 ($12,75 ~ 290k VND)
 • Phòng nghỉ 3 sao cho 2 người 2 đêm (cuối tuần): £125 ($176,09 ~ 4,00 tr VND)

13. Strasbourg, Pháp - £234,97 ($331.67 ~ 7,52 tr VND)

 • 1 cốc cafe: £2,81 ($3,96 ~ 90k VND)
 • 1 chai bia: £4,07 ($5,73 ~ 130k VND)
 • Bữa ăn (gồm 3 món và 1 chai rượu vang) dành cho 2 người: £81,46 ($114,75 ~ 2,61 tr VND)
 • Xe buýt hoặc tàu điện từ sân bay đến trung tâm thành phố: £7,78 ($10,96 ~ 249k VND)
 • Thẻ du lịch 48h: £7,78 ($10,96 ~ 249k VND)
 • Phòng nghỉ 3 sao cho 2 người 2 đêm (cuối tuần): £105 ($147,91 ~ 3,36 tr VND)

12. Dubrovnik, Croatia - £224,74 ($317,23 ~ 7,20 tr VND)

 • 1 cốc cafe: £1,39 ($1,96 ~ 45k VND)
 • 1 chai bia: £2,15 ($3,03 ~ 69k VND)
 • Bữa ăn (gồm 3 món và 1 chai rượu vang) dành cho 2 người: £63,38 ($89,28 ~ 2,03 tr VND)
 • Xe buýt hoặc tàu điện từ sân bay đến trung tâm thành phố: £11,41 ($16,07 ~ 365k VND)
 • Thẻ du lịch 48h: £7,61 ($10,72 ~ 244k VND)
 • Phòng nghỉ 3 sao cho 2 người 2 đêm (cuối tuần): £81 ($114,11 ~ 2,59 tr VND)

11. Valletta, Malta — £212,39 ($299,80 ~ 6,8 tr VND)

 • 1 cốc cafe: £1,36 ($1,92 ~ 43k VND)
 • 1 chai bia: £2,26 ($3,18 ~ 72k VND)
 • Bữa ăn (gồm 3 món và 1 chai rượu vang) dành cho 2 người: £52,05 ($73,32 ~ 1,67 tr VND)
 • Xe buýt hoặc tàu điện từ sân bay đến trung tâm thành phố: £3,62 ($5,10 ~ 116k VND)
 • Thẻ du lịch 48h: £13,58 ($19,13 ~ 435k VND)
 • Phòng nghỉ 3 sao cho 2 người 2 đêm (cuối tuần): £111 ($156,37 ~ 3,55 tr VND)

10. Lille, Pháp - £208,95 ($294,94 ~ 6,69 tr VND)

 • 1 cốc cafe: £2,62 ($3,69 ~ 84k VND)
 • 1 chai bia: £5,34 ($7,52 ~ 171k VND)
 • Bữa ăn (gồm 3 món và 1 chai rượu vang) dành cho 2 người: £57,02 ($80,32 ~ 1,83 tr VND)
 • Xe buýt hoặc tàu điện từ sân bay đến trung tâm thành phố: £9,05 ($12,75 ~ 290k VND)
 • Thẻ du lịch 48h: £7,87 ($11,09 ~ 252k VND)
 • Phòng nghỉ 3 sao cho 2 người 2 đêm (cuối tuần): £95 ($133,83 ~ 3,04 tr VND)

9. Lisbon, Bồ Đào Nha - £208,85 ($294,80 ~ 6,69 tr VND)

 • 1 cốc cafe: £1,36 ($1,92 ~ 43k VND)
 • 1 chai bia: £1,81 ($2,55 ~ 58k VND)
 • Bữa ăn (gồm 3 món và 1 chai rượu vang) dành cho 2 người: £47,07 ($66,31 ~ 1,51 tr VND)
 • Xe buýt hoặc tàu điện từ sân bay đến trung tâm thành phố: £5,43 ($7,65 ~ 174k VND)
 • Thẻ du lịch 48h: £11,86 ($16,71 ~ 380k VND)
 • Phòng nghỉ 3 sao cho 2 người 2 đêm (cuối tuần): £99 ($139,46 ~ 3,17 tr VND)

8. Athens, Hy Lạp - £200,42 ($282,90 ~ 6,42 tr VND)

 • 1 cốc cafe: £2,26 ($3,18 ~ 72k VND)
 • 1 chai bia: £3,44 ($4,85 ~ 110k VND)
 • Bữa ăn (gồm 3 món và 1 chai rượu vang) dành cho 2 người: £37,11 ($52,28 ~ 1,19 tr VND)
 • Xe buýt hoặc tàu điện từ sân bay đến trung tâm thành phố: £10,86 ($15,30 ~ 348k VND)
 • Thẻ du lịch 48h: £8,15 ($11,48 ~ 261k VND)
 • Phòng nghỉ 3 sao cho 2 người 2 đêm (cuối tuần): £90 ($126,78 ~ 2,88 tr VND)

7. Prague, Cộng hòa Séc - £199,86 ($282,11 ~ 6,40 tr VND)

 • 1 cốc cafe: £2,06 ($2,90 ~ 66k VND)
 • 1 chai bia: £1,35 ($1,90 ~ 43k VND)
 • Bữa ăn (gồm 3 món và 1 chai rượu vang) dành cho 2 người: £47,22 ($66,52 ~ 1,51 tr VND)
 • Xe buýt hoặc tàu điện từ sân bay đến trung tâm thành phố: £2,39 ($3,37 ~ 77k VND)
 • Thẻ du lịch 48h: £8,23 ($11,59 ~ 263k VND)
 • Phòng nghỉ 3 sao cho 2 người 2 đêm (cuối tuần): £93 ($131,01 ~ 2,98 tr VND)

6. Moscow, Nga - £199,64 ($281,80 ~ 6,39 tr VND)

 • 1 cốc cafe: £2,17 ($3,06 ~ 69k VND)
 • 1 chai bia: £3,53 ($4,97 ~ 113k VND)
 • Bữa ăn (gồm 3 món và 1 chai rượu vang) dành cho 2 người: £47,91 ($67,49 ~ 1,53 tr VND)
 • Xe buýt hoặc tàu điện từ sân bay đến trung tâm thành phố: £13,57 ($19,12 ~ 434k VND)
 • Thẻ du lịch 48h: £5,63 ($7,93 ~ 180k VND)
 • Phòng nghỉ 3 sao cho 2 người 2 đêm (cuối tuần): £80 ($112,70 ~ 2,56 tr VND)

5. Budapest, Hungary - £183,51 ($259,03 ~ 5,88 tr VND)

 • 1 cốc cafe: £1,68 ($2,37 ~ 54k VND)
 • 1 chai bia: £1,53 ($2,16 ~ 49k VND)
 • Bữa ăn (gồm 3 món và 1 chai rượu vang) dành cho 2 người: £44,08 ($62,01 ~ 1,41 tr VND)
 • Xe buýt hoặc tàu điện từ sân bay đến trung tâm thành phố: £2,45 ($3,45 ~ 78k VND)
 • Thẻ du lịch 48h: £12,71 ($17,90 ~ 407k VND)
 • Phòng nghỉ 3 sao cho 2 người 2 đêm (cuối tuần): £84 ($118,33 ~ 2,69 tr VND)

4. Warsaw, Ba Lan - £180,53 ($254,83 ~ 5,78 tr VND)

 • 1 cốc cafe: £2,24 ($3,16 ~ 72k VND)
 • 1 chai bia: £1,79 ($2,52 ~ 57k VND)
 • Bữa ăn (gồm 3 món và 1 chai rượu vang) dành cho 2 người: £42,50 ($59,87 ~ 1,36 tr VND)
 • Xe buýt hoặc tàu điện từ sân bay đến trung tâm thành phố: £1,97 ($2,78 ~ 63k VND)
 • Thẻ du lịch 48h: £5,37 ($7,56 ~ 172k VND)
 • Phòng nghỉ 3 sao cho 2 người 2 đêm (cuối tuần): £94 ($132,42 ~ 3,01 tr VND)

3. Riga, Latvia - £172,17 ($243,03 ~ 5,51 tr VND)

 • 1 cốc cafe: £2,72 ($3,83 ~ 87k VND)
 • 1 chai bia: £2,72 ($3,83 ~ 87k VND)
 • Bữa ăn (gồm 3 món và 1 chai rượu vang) dành cho 2 người: £65,53 ($92,31 ~ 2,10 tr VND)
 • Xe buýt hoặc tàu điện từ sân bay đến trung tâm thành phố: £2,08 ($2,93 ~ 67k VND)
 • Thẻ du lịch 48h: £9,05 ($12,75 ~ 290k VND)
 • Phòng nghỉ 3 sao cho 2 người 2 đêm (cuối tuần): £62 ($87,34 ~ 1,99 tr VND)

2. Vilnius, Lithuania - £165,53 ($233,65 ~ 5,3 tr VND)

 • 1 cốc cafe: £1,36 ($1,92 ~ 44k VND)
 • 1 chai bia: £2,26 ($3,18 ~ 72k VND)
 • Bữa ăn (gồm 3 món và 1 chai rượu vang) dành cho 2 người: £42,69 ($60,14 ~ 1,37 tr VND)
 • Xe buýt hoặc tàu điện từ sân bay đến trung tâm thành phố: £1,27 ($1,79 ~ 41k VND)
 • Thẻ du lịch 48h: £9,06 ($12,76 ~ 290k VND)
 • Phòng nghỉ 3 sao cho 2 người 2 đêm (cuối tuần): £89 ($125,38 ~ 2,85 tr VND)

1. Krakow, Ba Lan - £164,80 ($232,62 ~ 5,28 tr VND)

 • 1 cốc cafe: £1,79 ($2,52 ~ 57k VND)
 • 1 chai bia: £1,57 ($2,21 ~ 50k VND)
 • Bữa ăn (gồm 3 món và 1 chai rượu vang) dành cho 2 người: £42,72 ($60,18 ~ 1,37 tr VND)
 • Xe buýt hoặc tàu điện từ sân bay đến trung tâm thành phố: £3,58 ($5,04 ~ 115k VND)
 • Thẻ du lịch 48h: £5,37 ($7,56 ~ 172k VND)
 • Phòng nghỉ 3 sao cho 2 người 2 đêm (cuối tuần): £78 ($109,88 ~ 2,50 tr VND)

Theo Business Insider

Chủ đề chính: #du_lịch_châu_Âu

Bình luận về bài viết này
0 bình luận
Sắp xếp theo:

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn