19 ý tưởng tái sử dụng chai rượu vang thành sản phẩm độc đáo bạn chưa biết

Những chai rượu vang uống hết sẽ trở thành sản phẩm độc đáo nếu bạn tham khảo những ý tưởng này.

1. Bạn có thể dùng chai rượu vang uống hết để tưới cây với phụ kiện này.

Bạn có thể dùng chai rượu vang uống hết để tưới cây với phụ kiện này.,tái sử dụng chai rượu vang,sản phẩm độc đáo

2. Cắt ra làm đôi, lấy phần dưới của chai và đựng gia vị, ý tưởng không tồi nhé!

Cắt ra làm đôi, lấy phần dưới của chai và đựng gia vị, ý tưởng không tồi nhé!,tái sử dụng chai rượu vang,sản phẩm độc đáo

3. Biến hóa thành bình cắm hoa tuyệt đẹp.

Biến hóa thành bình cắm hoa tuyệt đẹp.,tái sử dụng chai rượu vang,sản phẩm độc đáo

4. Một cái kệ đựng sách thì sao nhỉ?

Một cái kệ đựng sách thì sao nhỉ?,tái sử dụng chai rượu vang,sản phẩm độc đáo

5. Làm chân nến cũng rất ổn đấy chứ!

Làm chân nến cũng rất ổn đấy chứ!,tái sử dụng chai rượu vang,sản phẩm độc đáo

6. Lọ cắm hoa treo ngoài tường nhà.

Lọ cắm hoa treo ngoài tường nhà.,tái sử dụng chai rượu vang,sản phẩm độc đáo

7. Bạn cũng có thể dùng chai rượu vang cắm nến như thế này.

Bạn cũng có thể dùng chai rượu vang cắm nến như thế này.,tái sử dụng chai rượu vang,sản phẩm độc đáo

8. Đèn treo độc đáo.

Đèn treo độc đáo.,tái sử dụng chai rượu vang,sản phẩm độc đáo

9. Biến chai rượu vang thành ngọn đuốc độc đáo.

Biến chai rượu vang thành ngọn đuốc độc đáo.,tái sử dụng chai rượu vang,sản phẩm độc đáo

10. Một ngọn đèn ấn tượng.

Một ngọn đèn ấn tượng. ,tái sử dụng chai rượu vang,sản phẩm độc đáo

Vẫn Còn, Click để xem tiếp