20 Câu nói rợn người của trùm phát xít Adolf Hitler

Chia sẻ với các bạn một số câu nói lạnh người của Adolf Hitler. Những câu nói mang tính 'phát xit' nhưng các bạn thử ngẫm nghĩ xem nó mang giá trị gì không nhé.

Adolf Hitler là một chính trị gia Đức, người đã lãnh đạo của Đảng Quốc xã, Thủ tướng Đức 1933-1945. Với cuộc “Đại đồ sát Do Thái”, Hitler sát hại khoảng 6 triệu người do Thái Châu Âu cùng một số nhóm chủng tộc, tôn giáo, chính trị khác. Ông cũng là kẻ gây ra cuộc chiến tranh thế giới thứ 2 với hơn 60 triệu ngượi bị chết. Vì thế ông bị coi là tội đồ của thế giới. Sau đây là những câu nói rợn người của kẻ tội đồ này:

1. Chủ nghĩa nhân đạo là biểu hiện của sự ngu dốt và hèn nhát.

1. Chủ nghĩa nhân đạo là biểu hiện của sự ngu dốt và hèn nhát.,Adolf Hitler,phát xít,hitler,trùm phát xít

2.Người thắp ngọn đuốc của cuộc chiến tranh ở châu Âu có thể mong muốn gì ngoài một sự hỗn loạn.

2.Người thắp ngọn đuốc của cuộc chiến tranh ở châu Âu có thể mong muốn gì ngoài một sự hỗn loạn.,Adolf Hitler,phát xít,hitler,trùm phát xít

3. Sức mạnh không nằm ở hàng phòng ngự mà ở trong sự tấn công.

3. Sức mạnh không nằm ở hàng phòng ngự mà ở trong sự tấn công.,Adolf Hitler,phát xít,hitler,trùm phát xít

4. Thành công là thẩm phán trần thế duy nhất của sự đúng sai

4. Thành công là thẩm phán trần thế duy nhất của sự đúng sai,Adolf Hitler,phát xít,hitler,trùm phát xít

5. Những ngày hạnh phúc của nhân loại đã trôi qua.

5. Những ngày hạnh phúc của nhân loại đã trôi qua.,Adolf Hitler,phát xít,hitler,trùm phát xít

6. Quần chúng rộng rãi dễ dàng bị lôi cuốn bằng sự hùng biện hơn là sự lôi cuốn bằng các phương tiện khác.

6. Quần chúng rộng rãi dễ dàng bị lôi cuốn bằng sự hùng biện hơn là sự lôi cuốn bằng các phương tiện khác.,Adolf Hitler,phát xít,hitler,trùm phát xít

Hitler kể: sau mỗi buổi diễn thuyết hắn bị sụt từ 2 đến 3 kg, mồ hôi ướt đẫm quần áo.

7. Sức mạnh to lớn của nhà nước độc tài là nó buộc những người lo sợ nó bắt chước nó.

7. Sức mạnh to lớn của nhà nước độc tài là nó buộc những người lo sợ nó bắt chước nó.,Adolf Hitler,phát xít,hitler,trùm phát xít

Vẫn Còn, Click để xem tiếp