20 trích dẫn hay về cuộc sống bạn nên biết

Đôi khi cuộc sống đưa bạn vào những thử thách và khó khăn, bạn có nhận ra được chân lý để tiếp tục cuộc hành trình này hay không là do sự lựa chọn ở bạn.

1. Cuộc sống rất ngắn ngủi, vì vậy đừng chờ đợi bất cứ điều gì, hãy cứ làm gì ta muốn.

Cuộc sống rất ngắn ngủi, vì vậy đừng chờ đợi bất cứ điều gì, hãy cứ làm gì ta muốn.,trích dẫn hay,câu nói hay

2. Sẽ rất tốt nếu chúng ta kết thúc cuộc hành trình sớm nhưng cuộc sống là cuộc hành trình mà các vấn đề xảy ra ở lúc cuối cùng.

Sẽ rất tốt nếu chúng ta kết thúc cuộc hành trình sớm nhưng cuộc sống là cuộc hành trình mà các vấn đề xảy ra ở lúc cuối cùng.,trích dẫn hay,câu nói hay

3. Những trận chiến lớn nhất của chúng ta là chiến đấu với chính suy nghĩ của chúng ta.

Những trận chiến lớn nhất của chúng ta là chiến đấu với chính suy nghĩ của chúng ta.,trích dẫn hay,câu nói hay

4. Cuộc sống không phải là tìm kiếm chính mình, cuộc sống là tạo nên chính mình.

Cuộc sống không phải là tìm kiếm chính mình, cuộc sống là tạo nên chính mình.,trích dẫn hay,câu nói hay

5. Khi bạn đang viết câu chuyện cho cuộc sống của mình, đừng để người khác viết thay bạn.

Khi bạn đang viết câu chuyện cho cuộc sống của mình, đừng để người khác viết thay bạn.,trích dẫn hay,câu nói hay

6. Đừng phụ thuộc vào bất cứ người nào trên đời này, vì ngay cả cái bóng của bạn cũng bỏ đi trong lúc trời tối nhất.

Đừng phụ thuộc vào bất cứ người nào trên đời này, vì ngay cả cái bóng của bạn cũng bỏ đi trong lúc trời tối nhất.,trích dẫn hay,câu nói hay

7. Hãy tắt ti vi đi và mở lên cuộc sống của bạn.Cuộc sống không bắt đầu từ chiếc ghế! Nó bắt đầu khi bạn ra khỏi đó và làm mọi thứ xảy ra.

Hãy tắt ti vi đi và mở lên cuộc sống của bạn.Cuộc sống không bắt đầu từ chiếc ghế! Nó bắt đầu khi bạn ra khỏi đó và làm mọi thứ xảy ra.,trích dẫn hay,câu nói hay

8. Mỗi khi nhìn lại cuộc sống của mình, tôi chợt nhận ra, tôi thường bị từ chối bởi những điều tốt nhưng thật sự nhận lại được những thứ tốt hơn nữa.

Mỗi khi nhìn lại cuộc sống của mình, tôi chợt nhận ra, tôi thường bị từ chối bởi những điều tốt nhưng thật sự nhận lại được những thứ tốt hơn nữa.,trích dẫn hay,câu nói hay

9. Đôi khi bạn cần ở một mình để suy ngẫm lại cuộc sống, bỏ ra nhiều thời gian hơn để chăm sóc bản thân mình hơn. Bạn xứng được như vậy.

Đôi khi bạn cần ở một mình để suy ngẫm lại cuộc sống, bỏ ra nhiều thời gian hơn để chăm sóc bản thân mình hơn. Bạn xứng được như vậy. ,trích dẫn hay,câu nói hay

10. Giáo viên có thể thay đổi cuộc sống của tất cả chỉ với viên phấn và những thử thách.

Giáo viên có thể thay đổi cuộc sống của tất cả chỉ với viên phấn và những thử thách.,trích dẫn hay,câu nói hay

Vẫn Còn, Click để xem tiếp
  • Bài liên quan: trích dẫn hay, câu nói hay,