21 hình ảnh biếm họa cảnh báo con người về hiểm họa ô nhiễm môi trường

Hiểm họa ô nhiễm môi trường có thật sự nguy hiểm ? Để trả lời câu hỏi này hãy cùng mình tìm hiểu qua 21 hình ảnh biếm họa cảnh báo con người về hiểm họa ô nhiễm môi trường để biết thêm bạn nhé !

1. Biếm họa khu công nghiệp xả nước thải thiếu ý thức

1. Biếm họa khu công nghiệp xả nước thải thiếu ý thức,ảnh biếm họa,ô nhiễm môi trường

2. Biếm họa sự sống cuối cùng

2. Biếm họa sự sống cuối cùng,ảnh biếm họa,ô nhiễm môi trường

3. Biếm họa xả rác bừa bãi

3. Biếm họa xả rác bừa bãi,ảnh biếm họa,ô nhiễm môi trường

4. Biếm họa ô nhiễm khu công nghiệp

4. Biếm họa ô nhiễm khu công nghiệp ,ảnh biếm họa,ô nhiễm môi trường

5. Biếm họa hệ sinh thái dưới nước bị ô nhiễm do nước thải công nghiệp

5. Biếm họa hệ sinh thái dưới nước bị ô nhiễm do nước thải công nghiệp,ảnh biếm họa,ô nhiễm môi trường

6. Biếm họa ô nhiễm khí thải của phương tiện giao thông

6. Biếm họa ô nhiễm khí thải của phương tiện giao thông,ảnh biếm họa,ô nhiễm môi trường

7. Biếm họa ô nhiễm nước thải công nghiệp

7. Biếm họa ô nhiễm nước thải công nghiệp,ảnh biếm họa,ô nhiễm môi trường

8. Biếm họa ô nhiễm hệ sinh thái

8. Biếm họa ô nhiễm hệ sinh thái,ảnh biếm họa,ô nhiễm môi trường

9. Biếm họa môi trường sống bị thay đổi do hoạt động sản xuất của các khu công nghiệp

9. Biếm họa môi trường sống bị thay đổi do hoạt động sản xuất của các khu công nghiệp,ảnh biếm họa,ô nhiễm môi trường

10. Biếm họa ô nhiễm không khí

10. Biếm họa ô nhiễm không khí,ảnh biếm họa,ô nhiễm môi trường

11. Biếm họa ô nhiễm rác thải sinh hoạt

11. Biếm họa ô nhiễm rác thải sinh hoạt ,ảnh biếm họa,ô nhiễm môi trường

12. Biếm họa nạn lâm tặc

12. Biếm họa nạn lâm tặc,ảnh biếm họa,ô nhiễm môi trường

13. Biếm họa tài nguyên môi trường

13. Biếm họa tài nguyên môi trường ,ảnh biếm họa,ô nhiễm môi trường

14. Biếm họa tài nguyên rừng

14. Biếm họa tài nguyên rừng,ảnh biếm họa,ô nhiễm môi trường

15. Biếm họa thực trạng ô nhiễm rác thải của Trái Đất

15. Biếm họa thực trạng ô nhiễm rác thải của Trái Đất,ảnh biếm họa,ô nhiễm môi trường

16. Biếm họa ô nhiễm môi trường

16. Biếm họa ô nhiễm môi trường ,ảnh biếm họa,ô nhiễm môi trường

17. Biếm họa biển bị ô nhiễm do rác thải

17. Biếm họa biển bị ô nhiễm do rác thải ,ảnh biếm họa,ô nhiễm môi trường

18. Biếm họa thành phố bị ô nhiễm

18. Biếm họa thành phố bị ô nhiễm,ảnh biếm họa,ô nhiễm môi trường

19. Biếm họa thực trạng ô nhiễm môi trường và rác thải

19. Biếm họa thực trạng ô nhiễm môi trường và rác thải,ảnh biếm họa,ô nhiễm môi trường

20. Biếm họa ô nhiễm chất thải

20. Biếm họa ô nhiễm chất thải ,ảnh biếm họa,ô nhiễm môi trường

21. Biếm họa núi rác

21. Biếm họa núi rác,ảnh biếm họa,ô nhiễm môi trường

21 hình ảnh biếm họa cảnh báo con người về hiểm họa ô nhiễm môi trường trên đây đã bộc lộ thực trạng ô nhiễm trầm trọng tại nhiều thành phố lớn và khu công nghiệp tại Việt Nam. Từ đó nói lên con người rất thiếu ý thức trong việc bảo vệ môi trường, hệ sinh thái,... và nếu tình trạng này vẫn còn tiếp tục thì chẳng bao lâu nữa hiện tượng ô nhiễm quanh môi trường sống của chúng ta sẽ ngày càng nặng nề hơn và đe dọa đến sự sống mọi người. Đỏ đô, để bảo vệ môi trường sống trong lành mọi người nên nâng cao ý thức trong việc bảo vệ môi trường, hiểu và tuyên truyền tầm quan trọng của môi trường và hệ sinh thái rừng để cho nhiều người hiểu rõ hơn, chủ động tích cực trồng nhiều cây xanh, phủ xanh đồi trọc, ... Vì môi trường tự nhiên và vì sự sống của con người hãy bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp.