24 bức ảnh không photoshop tưởng như 'Ảo tung chảo'

Thỉnh thoảng,rất khó để nhận ra sự khác nhau giữa bức ảnh thật và bức ảnh được photoshop. Có những bức ảnh khiến chúng ta không cho rằng chúng là thật.Nhưng những bức ảnh dưới đây cho thấy rằng có những bức ảnh thật đến nổi không thể tin được

1. Một cái hố rộng 60 mét và sâu 200 mét ở thành phố Guatemala năm 2010

Một cái hố rộng 60 mét và sâu 200 mét ở thành phố Guatemala năm 2010,Ảnh thật không photoshop,photoshop,Ảo tung chảo

2. Đám mây như một cái đãi bay

Đám mây như một cái đãi bay ,Ảnh thật không photoshop,photoshop,Ảo tung chảo

3. Chữ 'UP' ở bãi đậu xe ở Melbourne, Australia

Chữ 'UP' ở bãi đậu xe ở Melbourne, Australia,Ảnh thật không photoshop,photoshop,Ảo tung chảo

4. Cơn bão ở Australia như một vại bia khổng lồ

Cơn bão ở Australia như một vại bia khổng lồ,Ảnh thật không photoshop,photoshop,Ảo tung chảo

5. Một hố hút nước nhân tạo ở nước Anh được tạo ra để ngăn lũ

Một hố hút nước nhân tạo ở nước Anh được tạo ra để ngăn lũ,Ảnh thật không photoshop,photoshop,Ảo tung chảo

6. Chúng là những cái cây thật sự

Chúng là những cái cây thật sự,Ảnh thật không photoshop,photoshop,Ảo tung chảo

Vẫn Còn, Click để xem tiếp