30 câu chiêm nghiệm đầy ý nghĩa về cuộc sống và võ thuật của Lí Tiểu Long

Một bậc thầy võ thuật, một diễn viên xuất chúng, Lí Tiểu Long có nhiều câu chiêm nghiệm về cuộc sống và võ thuật cực kì ý nghĩa.

1. “Tôi không sợ người luyện tập 10.000 cú đá chỉ một lần mà chỉ sợ người thực hành 1 cú đá 10.000 lần”.

“Tôi không sợ người luyện tập 10.000 cú đá chỉ một lần mà chỉ sợ người thực hành 1 cú đá 10.000 lần”.,câu nói của Lí Tiểu Long,võ thuật lí tiểu long,phong cách sống,câu nói ý nghĩa

2. “Chìa khóa dẫn tới bất tử đầu tiên là sống một cuộc sống đáng nhớ.”

“Chìa khóa dẫn tới bất tử đầu tiên là sống một cuộc sống đáng nhớ.”,câu nói của Lí Tiểu Long,võ thuật lí tiểu long,phong cách sống,câu nói ý nghĩa

3. "Một người thông thái có thể học nhiều hơn từ một câu hỏi ngu xuẩn so với một kẻ khờ dại có thể học được từ một câu trả lời thông minh."

"Một người thông thái có thể học nhiều hơn từ một câu hỏi ngu xuẩn so với một kẻ khờ dại có thể học được từ một câu trả lời thông minh.",câu nói của Lí Tiểu Long,võ thuật lí tiểu long,phong cách sống,câu nói ý nghĩa

4. “Tôi không sống trên đời này để thỏa mãn những mong muốn của bạn, và bạn cũng không sống trên đời này để thỏa mãn những mong muốn của tôi.”

“Tôi không sống trên đời này để thỏa mãn những mong muốn của bạn, và bạn cũng không sống trên đời này để thỏa mãn những mong muốn của tôi.”,câu nói của Lí Tiểu Long,võ thuật lí tiểu long,phong cách sống,câu nói ý nghĩa

5. "Cuộc sống thực sự là sống vì người khác."

"Cuộc sống thực sự là sống vì người khác.",câu nói của Lí Tiểu Long,võ thuật lí tiểu long,phong cách sống,câu nói ý nghĩa

6. “Biết không thôi chưa đủ, ta phải vận dụng. Ý chí thôi cũng chưa đủ, ta cần phải hành động.”

“Biết không thôi chưa đủ, ta phải vận dụng. Ý chí thôi cũng chưa đủ, ta cần phải hành động.”,câu nói của Lí Tiểu Long,võ thuật lí tiểu long,phong cách sống,câu nói ý nghĩa

7. "Kiến thức sẽ mang tới cho bạn sức mạnh và sự tôn trọng."

"Kiến thức sẽ mang tới cho bạn sức mạnh và sự tôn trọng.",câu nói của Lí Tiểu Long,võ thuật lí tiểu long,phong cách sống,câu nói ý nghĩa

8. Lí Tiểu Long nói về tình yêu.

Lí Tiểu Long nói về tình yêu.,câu nói của Lí Tiểu Long,võ thuật lí tiểu long,phong cách sống,câu nói ý nghĩa

"Tình yêu giống như một tình bạn bắt lửa. Ban đầu là một ngọn lửa, rất đẹp, thường nóng và khốc liệt, nhưng vẫn chỉ có ánh sáng và nhấp nháy. Khi tình yêu lớn hơn, trái tim của chúng tôi trưởng thành và tình yêu của chúng tôi giống như than, cháy âm ỉ và không hề tắt "

9. “Trên thế giới, nước là thứ mềm nhất nhưng cũng là thứ cứng nhất, không có gì có thể chặt đứt nó. Hãy nghe câu thành ngữ “Nước chảy đá mòn” thì sẽ thấy, nhu có thể thắng cương”.

“Trên thế giới, nước là thứ mềm nhất nhưng cũng là thứ cứng nhất, không có gì có thể chặt đứt nó. Hãy nghe câu thành ngữ “Nước chảy đá mòn” thì sẽ thấy, nhu có thể thắng cương”.,câu nói của Lí Tiểu Long,võ thuật lí tiểu long,phong cách sống,câu nói ý nghĩa

10. "Mọi lỗi lầm có thể tha thứ, nếu mọi người biết cách chấp nhận chúng."

"Mọi lỗi lầm có thể tha thứ, nếu mọi người biết cách chấp nhận chúng.",câu nói của Lí Tiểu Long,võ thuật lí tiểu long,phong cách sống,câu nói ý nghĩa

Vẫn Còn, Click để xem tiếp