32 sự thật có thể bạn chưa biết

Trong cuộc sống vẫn có vô số những điều thú vị xung quanh mà chúng ta có thể chưa biết đến. Hãy cùng khám phá!

5,250
Đăng 3 tháng trước tại Khám Phá

1. Con người thường sợ nhện hơn là sợ chết.

Con người thường sợ nhện hơn là sợ chết.

2. Cứ 2 tỷ người thì chỉ có 1 người được 116 tuổi.

Cứ 2 tỷ người thì chỉ có 1 người được 116 tuổi.

3. Thời tiết mùa Đông nắm 1911 và 1932 lạnh đến nổi làm đóng băng thác nước Niagara.

Thời tiết mùa Đông nắm 1911 và 1932 lạnh đến nổi làm đóng băng thác nước Niagara.

4. Cá sấu không thể nào lè lưỡi của chúng ra ngoài được.

Cá sấu không thể nào lè lưỡi của chúng ra ngoài được.

5. Gián có thể sống đến 30 ngày mà không có đầu.

Gián có thể sống đến 30 ngày mà không có đầu.

6. Cuộc chiến tranh ngắn nhất thế giới là giữa Zanzibar và Anh, kéo dài tầm 38 phút.

Cuộc chiến tranh ngắn nhất thế giới là giữa Zanzibar và Anh, kéo dài tầm 38 phút.

7. Câu ‘the quick brown fox jumps over a lazy dog’ là câu sử dụng tất cả các chữ cái tiếng Anh.

Câu ‘the quick brown fox jumps over a lazy dog’ là câu sử dụng tất cả các chữ cái tiếng Anh.

8. Trong tất cả các từ tiếng Anh, từ ‘set’ là từ có nhiều định nghĩa nhất.

Trong tất cả các từ tiếng Anh, từ ‘set’ là từ có nhiều định nghĩa nhất.

9. Nếu bạn đem một con cá vàng từ từ vào phòng tối thì màu của con cá sẽ chuyển sang màu trắng.

Nếu bạn đem một con cá vàng từ từ vào phòng tối thì màu của con cá sẽ chuyển sang màu trắng.