35 bức ảnh 'bóc trần' bí quyết chụp ảnh đẹp của các nhiếp ảnh gia

Đằng sau những bức ảnh hút hồn là sự dàn dựng hết sức công phu của các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. 'Hiểu được ánh sáng, nắm bắt lấy nó và biết cách khai thác nó sẽ giúp bạn trở thành một nhiếp ảnh gia xuất sắc'.

,chụp ảnh,nhiếp ảnh,nghệ thuật sắp đặt

,chụp ảnh,nhiếp ảnh,nghệ thuật sắp đặt

,chụp ảnh,nhiếp ảnh,nghệ thuật sắp đặt

,chụp ảnh,nhiếp ảnh,nghệ thuật sắp đặt

,chụp ảnh,nhiếp ảnh,nghệ thuật sắp đặt

,chụp ảnh,nhiếp ảnh,nghệ thuật sắp đặt

,chụp ảnh,nhiếp ảnh,nghệ thuật sắp đặt

,chụp ảnh,nhiếp ảnh,nghệ thuật sắp đặt

,chụp ảnh,nhiếp ảnh,nghệ thuật sắp đặt

,chụp ảnh,nhiếp ảnh,nghệ thuật sắp đặt

Vẫn Còn, Click để xem tiếp