5 Nỗi khổ mà chỉ người thuận tay trái mới hiểu

Chiếm tỉ lệ cực ít trên tổng dân số của thế giới, bên cạnh việc được tự hào vì mình nằm trong số 'hiếm' là những nỗi khổ mà người thuận tay trái mới có thể đồng cảm mà thôi. Cùng xem những người thuận tay trái thường gặp tình huống éo le thế nào nhé.

1. Khả năng lúc đi ăn bạn bị cho ra ngoài cùng ngồi là rất cao, đơn giản là vì chỉ có như thế bạn mới không bị vướng vào tay những người thuận tay phải còn lại.

Khả năng lúc đi ăn bạn bị cho ra ngoài cùng ngồi là rất cao, đơn giản là vì chỉ có như thế bạn mới không bị vướng vào tay những người thuận tay phải còn lại.,Mrr Tig

2. Hay như thế này, cũng là điều quá bình thường luôn!

Hay như thế này, cũng là điều quá bình thường luôn!,Mrr Tig

3. Mấy dòng chữ được in sẽ luôn bị ngược như thế này.

Mấy dòng chữ được in sẽ luôn bị ngược như thế này.,Mrr Tig

4. Việc bị dính mực như thế này.

Việc bị dính mực như thế này.,Mrr Tig

5. Bước vào lớp học với toàn bộ bàn ghế như thế này thì cũng hơi căng đó nhỉ.

Bước vào lớp học với toàn bộ bàn ghế như thế này thì cũng hơi căng đó nhỉ.,Mrr Tig

  • Bài liên quan: Mrr Tig,