61 trang phục truyền thống tại cuộc thi Hoa Hậu Hoàn Vũ Thế Giới 2017

Lông vũ đã là gì. Lá chuối, cột đèn, trứng, nải chuối, trái phượng khô... mới thực sự gây ấn tượng.

1. HHHV Angola - Lauriela Martins

HHHV Angola - Lauriela Martins,

2. HHHV Argentina - Stefania Incandela

HHHV Argentina - Stefania Incandela,

3. HHHV Australia - Olivia Rogers

HHHV Australia - Olivia Rogers,

4. HHHV Bahamas - Yasmine Cooke

HHHV Bahamas - Yasmine Cooke,

5. HHHV Barbados - Lesley Chapman-Andrews

HHHV Barbados - Lesley Chapman-Andrews,

6. HHHV Bỉ - Liesbeth Claus

HHHV Bỉ - Liesbeth Claus,

7. HHHV Bolivia - Gleisy Noguer Hassen

HHHV Bolivia - Gleisy Noguer Hassen,

8. HHHV Quần đảo British Virgin - Khephra Sylvester

HHHV Quần đảo British Virgin - Khephra Sylvester,

9. HHHV Canada - Lauren Howe

HHHV Canada - Lauren Howe,

10. HHHV Quần đảo Cayman - Anika Connolly

HHHV Quần đảo Cayman - Anika Connolly,

Vẫn Còn, Click để xem tiếp