7 điều cần lưu ý để đàm phán lương thành công

Trong công việc hay đặc biệt hơn là trong các giao dịch thương mại, chúng ta thường phải đưa ra những đàm phán để có những điều kiện thuận lợi nhất, dưới đây là 7 điều cần lưu ý để đàm phán thành công.

1. Chuẩn bị đầy đủ các yếu tố có lợi cho đàm phán

Chuẩn bị đầy đủ các yếu tố có lợi cho đàm phán,

2. Nêu lên những giá trị mà bạn đã làm, khả năng cống hiến trong tương lai

Nêu lên những giá trị mà bạn đã làm, khả năng cống hiến trong tương lai,

3. Tư duy cùng thắng

Tư duy cùng thắng,

4. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng

Biết người biết ta trăm trận trăm thắng,

5. Đề xuất mức lương tăng thêm

Đề xuất mức lương tăng thêm,

6. Chấp nhận cố gắng thêm một thời gian nữa

Chấp nhận cố gắng thêm một thời gian nữa,

7. Bạn là người không thể thiếu

Bạn là người không thể thiếu,