7 thói quen xấu khi đi du lịch của người Việt Nam

Không chỉ khách bình dân, ngay cả người làm nghề giáo, nhân viên công vụ, cán bộ khi đi du lịch đều mắc phải rất nhiều tật xấu.

1. Vứt rác bừa bãi

Vứt rác bừa bãi,du lịch,người Việt,Việt Nam,thói quen xấu,hành động xấu

2. Vứt túi nôn ra đường

Vứt túi nôn ra đường,du lịch,người Việt,Việt Nam,thói quen xấu,hành động xấu

3. Tiểu tiện bừa bãi

Tiểu tiện bừa bãi,du lịch,người Việt,Việt Nam,thói quen xấu,hành động xấu

4. Chen lấn xô đẩy

Chen lấn xô đẩy,du lịch,người Việt,Việt Nam,thói quen xấu,hành động xấu

Vẫn Còn, Click để xem tiếp