7 thông điệp cựu Tổng thống Obama muốn gửi đến thế hệ trẻ Việt Nam

Chuyến thăm của Tổng thống Obama đã kết thúc ngày 25/5, nhưng những thông điệp của ông đã truyền cảm hứng sống trẻ và tinh thần nhiệt huyết cho thế hệ thanh niên Việt Nam.

1. Sự thay đổi không xảy ra sau một đêm mà đòi hỏi thời gian dài.

Sự thay đổi không xảy ra sau một đêm mà đòi hỏi thời gian dài.,thông điệp,tổng thống Obama,thành công,người thành đạt

2. Hãy tìm việc mà các bạn yêu thích và đẩy tất cả năng lượng vào đó.

Hãy tìm việc mà các bạn yêu thích và đẩy tất cả năng lượng vào đó.,thông điệp,tổng thống Obama,thành công,người thành đạt

3. Đừng lo mình sẽ trở thành ai, hãy lo mình sẽ làm gì.

Đừng lo mình sẽ trở thành ai, hãy lo mình sẽ làm gì.,thông điệp,tổng thống Obama,thành công,người thành đạt

4. Các bạn sẽ thành công như câu hát " Đường đến ngày vinh quang không còn xa''.

Các bạn sẽ thành công như câu hát " Đường đến ngày vinh quang không còn xa''.,thông điệp,tổng thống Obama,thành công,người thành đạt

5. Cách tốt nhất để giữ tài năng là đảm bảo họ nhận được tưởng thưởng xứng đáng.

Cách tốt nhất để giữ tài năng là đảm bảo họ nhận được tưởng thưởng xứng đáng.,thông điệp,tổng thống Obama,thành công,người thành đạt

6. Tôi thích các bạn chụp ''tự sướng'' và nghe nhạc của Sơn Tùng MTP.

Tôi thích các bạn chụp ''tự sướng'' và nghe nhạc của Sơn Tùng MTP.,thông điệp,tổng thống Obama,thành công,người thành đạt

7. Bạn hãy lắng nghe câu chuyện của người khác, tìm cảm hứng từ đó.

Bạn hãy lắng nghe câu chuyện của người khác, tìm cảm hứng từ đó.,thông điệp,tổng thống Obama,thành công,người thành đạt

Nam Phong - Ohay.tv

(Sưu tầm và tổng hợp)