8 cách sống đức phật dạy giúp bạn sống vui vẻ hơn.

Hãy bỏ ra một vài phút để đọc và suy ngẫm về những lời răn dạy của đức phật để có một cuộc sống vui vẻ hơn nhé!

1. Hãy bắt đầu mọi thứ từ những điều nhỏ nhặt nhất.

Hãy bắt đầu mọi thứ từ những điều nhỏ nhặt nhất.,triết lý sống,sống vui vẻ hơn,lời phật dạy

2. Hành động chính là suy nghĩ từ trong tâm.

Hành động chính là suy nghĩ từ trong tâm.,triết lý sống,sống vui vẻ hơn,lời phật dạy

3. Học cách tha thứ.

Học cách tha thứ.,triết lý sống,sống vui vẻ hơn,lời phật dạy

4. Thái độ là vấn đề của mọi thứ.

Thái độ là vấn đề của mọi thứ.,triết lý sống,sống vui vẻ hơn,lời phật dạy

5. Tập trở thành người hiểu biết.

Tập trở thành người hiểu biết.,triết lý sống,sống vui vẻ hơn,lời phật dạy

6. Biết kiểm soát tâm trí của bản thân mình.

Biết kiểm soát tâm trí của bản thân mình.,triết lý sống,sống vui vẻ hơn,lời phật dạy

7. Học cách biết ơn người khác.

Học cách biết ơn người khác.,triết lý sống,sống vui vẻ hơn,lời phật dạy

8. Biết chia sẻ hạnh phúc.

Biết chia sẻ hạnh phúc.,triết lý sống,sống vui vẻ hơn,lời phật dạy