8 điểm khác biệt giữa người thông minh và người khôn ngoan

Người thông minh và người khôn ngoan không thực sự giống nhau như bạn vẫn nghĩ. Thực tế, giữa họ có những điểm khác biệt rất rõ rệt đấy.

1. Về thu nạp kiến thức

Về thu nạp kiến thức,khác biệt,người thông minh,người khôn ngoan

2. Về xử lý thông tin

Về xử lý thông tin,khác biệt,người thông minh,người khôn ngoan

3. Lúc nói chuyện

Lúc nói chuyện,khác biệt,người thông minh,người khôn ngoan

4. Nhận thức bản thân

Nhận thức bản thân,khác biệt,người thông minh,người khôn ngoan

5. Với các xu hướng

Với các xu hướng,khác biệt,người thông minh,người khôn ngoan

6. Về giải quyết vấn đề

Về giải quyết vấn đề,khác biệt,người thông minh,người khôn ngoan

7. Về sự hài lòng

Về sự hài lòng,khác biệt,người thông minh,người khôn ngoan

8. Về mức độ cởi mở

Về mức độ cởi mở,khác biệt,người thông minh,người khôn ngoan

Vậy bạn là người thông minh hay là người khôn ngoan?


Theo Lifehack