8 extension cho Chrome không thể thiếu với các web designer và front end developer

Một trong những thứ không thể thiếu với các nhà phát triển ứng dụng, thiết kế web, phần mềm hay lập trình đó chính là các công cụ trực tuyến. Nhờ chúng, bạn sẽ tiết kiệm được thời gian và làm việc hiệu quả hơn rất nhiều.

1. Muzli

Muzli,add-on Chrome,web designer,extension Chrome,extension hữu ích Medium

MuzliLàm mới các thiết kế và tương tác của bạn - Link tảiMuzli

2. Responsive Web Design Tester

Responsive Web Design Tester,add-on Chrome,web designer,extension Chrome,extension hữu ích Medium

Cách đơn giản và nhanh nhất để kiểm tra tính responsive của website - Link tảiResponsive Web Design Tester.

3. Window Resizer

Window Resizer,add-on Chrome,web designer,extension Chrome,extension hữu ích Medium

Thay đổi kích thước cửa sổ trình duyệt để mô phỏng nhiều độ phân giải màn hình. Link tảiWindow Resizer.

4. Page Ruler

Page Ruler,add-on Chrome,web designer,extension Chrome,extension hữu ích Medium

Xác định kích thước (pixel) và định vị trí, đồng thời dễ dàng đo lường các thành tố trên mọi trang web - Link tải: Page Ruler.

5. Dimensions

Dimensions,add-on Chrome,web designer,extension Chrome,extension hữu ích Medium

Công cụ giúp các nhà thiết kế đo lường độ phân giải màn hình - Link tảiDimensions.

6. ColorZilla

ColorZilla,add-on Chrome,web designer,extension Chrome,extension hữu ích Medium

Eyedropper, Color Picker, Gradient Generator và rất nhiều công cụ khác - Link tảiColorZilla.

7. WhatFont

WhatFont,add-on Chrome,web designer,extension Chrome,extension hữu ích Medium

Cách dễ nhất để nhận diện font chữ trên các trang web - Link tảiWhatFont.

8. TypeWonder

TypeWonder,add-on Chrome,web designer,extension Chrome,extension hữu ích Medium

Kiểm tra font chữ nhanh chóng trên các trang web - Link tải: TypeWonder.

9. CSS — Shack

CSS — Shack,add-on Chrome,web designer,extension Chrome,extension hữu ích Medium

Tạo Layer Style và xuất ra các file CSS riêng lẻ - Link tải: CSS - Shack.

10. PerfectPixel by WellDoneCode

PerfectPixel by WellDoneCode,add-on Chrome,web designer,extension Chrome,extension hữu ích Medium

Đặt ảnh nửa trong suốt (semi-transparent) lên đầu các trang HTML đã được phát triển và xem so sánh về tỷ lệ pixel giữa chúng - Link tảiPerfectPixel by WellDoneCode.

11. Lightshot

 Lightshot,add-on Chrome,web designer,extension Chrome,extension hữu ích Medium

Công cụ chụp ảnh màn hình đơn giản, thuận tiện; cho phép chọn vùng, chỉnh sửa screenshot và tải lên mày chủ - Link tải: Lightshot.

12. UX Check

UX Check ,add-on Chrome,web designer,extension Chrome,extension hữu ích Medium

Chạy hàm heuristic evaluation ngay trên web - Link tải: UX Check.

13. Code Cola

Code Cola,add-on Chrome,web designer,extension Chrome,extension hữu ích Medium

Công cụ chỉnh sửa CSS Style của các trang web trực tuyến trực quan - Link tải: Code Cola

14. Corporate Ipsum

Corporate Ipsum,add-on Chrome,web designer,extension Chrome,extension hữu ích Medium

Tạo ngôn ngữ double-speak ngẫu nhiên được sử dụng như chữ mẫu (filler text) - Link tải: Corporate Ipsum

15. Pendule

Pendule,add-on Chrome,web designer,extension Chrome,extension hữu ích Medium

Công cụ phát triển web trên Chrome - Link tải: Pendule.