9 câu đố 'hóc búa' thử thách IQ: Bạn trả lời được bao nhiêu câu??

9 câu đố đơn giản nhưng 'hóc búa' thử thách IQ của bạn.

Những câu đố dưới đây nhìn rất dễ nhưng thật có dễ không?

Đáp án ở CUỐI BÀI VIẾT.  

Tự thử thách mình xem bạn có tự tìm được câu trả lời không nhé. Đây cũng là ý tưởng hay để biết thách đố bạn bè hay người thân trong gia đình. Nào cùng bắt đầu thôi

2. Di chuyển một chiếc cốc ở hàng thứ nhất để giống hàng thứ hai

Di chuyển một chiếc cốc ở hàng thứ nhất để giống hàng thứ hai, Brightside.me

Hình 1

3. Cái gì lúc mua thì ĐEN, lúc dùng màu ĐỎ, lúc vứt đi thì màu XÁM???

Cái gì lúc mua thì ĐEN, lúc dùng màu ĐỎ, lúc vứt đi thì màu XÁM???,

Hình 2

4. Ly nào có nhiều nước nhất?

Ly nào có nhiều nước nhất?,

Hình 3

5. Di chuyển 3 quả banh làm sao để đỉnh tam giác chúc xuống phía dưới thay vì lên trên

Di chuyển 3 quả banh làm sao để đỉnh tam giác chúc xuống phía dưới thay vì lên trên ,

Hình 4

6. Có bao nhiêu khối vuông trong hình dưới đây?

Có bao nhiêu khối vuông trong hình dưới đây?,

Hình 5

7. Chia hình thang dưới đây thành 4 HÌNH THANG có diện tích như nhau

Chia hình thang dưới đây thành 4 HÌNH THANG có diện tích như nhau,

Hình 6

8. Tìm cách sửa lại phép tính dưới đây cho đúng (không thêm hay bớt một số nào vào phép tính)

Tìm cách sửa lại phép tính dưới đây cho đúng (không thêm hay bớt một số nào vào phép tính),

Hình 7

9. Tìm ra LỖI SAI trong hình

Tìm ra LỖI SAI trong hình,

Hình 8

10. Di chuyển 2 que diêm để có được 2 hình vuông

Di chuyển 2 que diêm để có được 2 hình vuông,

Hình 9

11. Đáp án HÌNH 1

Đáp án HÌNH 1,

12. Đáp án HÌNH 2

THAN: lúc mua về màu đen, đốt lên màu đỏ và khi vứt đi là màu xám. Quá đơn giản đúng không?

13. Đáp án HÌNH 3

Đáp án HÌNH 3,

14. Đáp án HÌNH 4

Đáp án HÌNH 4,

15. Đáp án HÌNH 5

Đáp án HÌNH 5,

16. Đáp án HÌNH 6

Đáp án HÌNH 6,

17. Đáp án HÌNH 7

Đáp án HÌNH 7,

18. Đáp án HÌNH 8

Đáp án HÌNH 8,

19. Đáp án HÌNH 9

Đáp án HÌNH 9,

Bạn trả lời được bao nhiêu câu? Tôi thì trong lúc dịch bài này trả lời đúng 5/9 câu. Comment số câu bạn trả lời đúng nhé!

Bài viết khác