9 câu nói sẽ khiến bạn THỨC TỈNH

Mong bạn có thể bỏ chút thời gian cùng đọc và suy ngẫm về những điều này và những gì mình đã làm được. Hãy rút ra bài học cho riêng bản thân mình nhé!

1. Mọi khổ đau của con người, đều là sự cười nhạo cho sự bất lực của bản thân.

Mọi khổ đau của con người, đều là sự cười nhạo cho sự bất lực của bản thân.,câu nói hay,thức tỉnh lòng người,lời dạy của phật

2. Không chết được thì phải sống, mà đã sống thì phải cho ra hồn người.

Không chết được thì phải sống, mà đã sống thì phải cho ra hồn người.,câu nói hay,thức tỉnh lòng người,lời dạy của phật

3. Đời người chỉ có 900 tháng, hãy sống sao cho không có gì để hối tiếc.

Đời người chỉ có 900 tháng, hãy sống sao cho không có gì để hối tiếc.,câu nói hay,thức tỉnh lòng người,lời dạy của phật

4. Hôm nay đọc sách, ngày sau bạn đếm tiền.

Hôm nay đọc sách, ngày sau bạn đếm tiền.,câu nói hay,thức tỉnh lòng người,lời dạy của phật

5. Vấp ngã mà không đứng lên được, tính đợi người khác dẫm lên sao!

Vấp ngã mà không đứng lên được, tính đợi người khác dẫm lên sao!,câu nói hay,thức tỉnh lòng người,lời dạy của phật

6. Nếu không chịu cố gắng thì một năm sau ta vẫn chỉ như bây giờ, chỉ là già đi mà thôi.

Nếu không chịu cố gắng thì một năm sau ta vẫn chỉ như bây giờ, chỉ là già đi mà thôi.,câu nói hay,thức tỉnh lòng người,lời dạy của phật

7. Đừng chọn sống an nhàn vào những năm tháng còn có thể chịu khổ được.

Đừng chọn sống an nhàn vào những năm tháng còn có thể chịu khổ được.,câu nói hay,thức tỉnh lòng người,lời dạy của phật

8. Nếu không thể làm cho cha mẹ tự hào. Vậy hãy để họ bớt lo lắng đi.

Nếu không thể làm cho cha mẹ tự hào. Vậy hãy để họ bớt lo lắng đi.,câu nói hay,thức tỉnh lòng người,lời dạy của phật

9. Nếu bạn không chịu cố gắng, người khác muốn kéo bạn lên cũng không thể.

Nếu bạn không chịu cố gắng, người khác muốn kéo bạn lên cũng không thể.,câu nói hay,thức tỉnh lòng người,lời dạy của phật