9 lời nói dối kinh điển mà nếu không còn tin, thì bạn đã già!

Đây là 9 lời nói dối kinh điển mà chúng ta vẫn được nghe hoặc vẫn nói hàng ngày. Chúng ta đã từng tin, và đến lúc trưởng thành, coi việc tin ấy là những kỉ niệm đẹp hay ho.

1. MẤY ĐỨA HỌC GIỎI: "Tao làm bừa đấy"

MẤY ĐỨA HỌC GIỎI: "Tao làm bừa đấy",nói dỗi,trưởng thành,già,tin tưởng

2. GIÁO VIÊN đi nói với tất cả các lớp mình dạy: "Tôi chưa bao giờ thấy lớp nào như lớp này"

GIÁO VIÊN đi nói với tất cả các lớp mình dạy: "Tôi chưa bao giờ thấy lớp nào như lớp này" ,nói dỗi,trưởng thành,già,tin tưởng

3. Câu nói quen thuộc của mẹ mỗi dịp tết đến xuân về: "Đưa tiền mừng tuổi mẹ giữ hộ cho"

Câu nói quen thuộc của mẹ mỗi dịp tết đến xuân về: "Đưa tiền mừng tuổi mẹ giữ hộ cho",nói dỗi,trưởng thành,già,tin tưởng

4. BỐ: "Không học hành mai mốt tao cho mày đi bán vé số"

BỐ: "Không học hành mai mốt tao cho mày đi bán vé số",nói dỗi,trưởng thành,già,tin tưởng

5. BÁC SĨ: "Không đau đâu, chỉ như kiến cắn thôi"

BÁC SĨ: "Không đau đâu, chỉ như kiến cắn thôi",nói dỗi,trưởng thành,già,tin tưởng

6. HÀNG XÓM: "Yên tâm nó không cắn đâu"

HÀNG XÓM: "Yên tâm nó không cắn đâu",nói dỗi,trưởng thành,già,tin tưởng

7. BẠN BÈ: "Tao đang sắp tới rồi"

BẠN BÈ: "Tao đang sắp tới rồi",nói dỗi,trưởng thành,già,tin tưởng

8. CON TRAI: "Anh chỉ chơi một chút thôi"

CON TRAI: "Anh chỉ chơi một chút thôi",nói dỗi,trưởng thành,già,tin tưởng

9. CON GÁI: "Đợi em 5 phút"

CON GÁI: "Đợi em 5 phút",nói dỗi,trưởng thành,già,tin tưởng

Nguồn: Internet

Design: Ngọc Hà - Ohay TV