90 năm cuộc đời dài hay ngắn?

90 năm là dài hay ngắn? Bạn đang chọn cách sống như thế nào? Hãy cùng khám phá điều đó qua bài viết thú vị dưới đây.

90 năm cuộc đời

90 năm cuộc đời,90 năm cuộc đời,những điều thú vị trong cuộc sống

90 năm tính theo tháng

90 năm tính theo tháng,90 năm cuộc đời,những điều thú vị trong cuộc sống

90 năm tính theo tuần

90 năm tính theo tuần,90 năm cuộc đời,những điều thú vị trong cuộc sống

Năm mất của một số nhân vật nổi tiếng

Năm mất của một số nhân vật nổi tiếng,90 năm cuộc đời,những điều thú vị trong cuộc sống

Danh hiệu vô địch của Tiger Wood và Roger Federer

Danh hiệu vô địch của Tiger Wood và Roger Federer,90 năm cuộc đời,những điều thú vị trong cuộc sống

Vị trí của bạn đang ở đâu?

Vị trí của bạn đang ở đâu?,90 năm cuộc đời,những điều thú vị trong cuộc sống

Tiếp theo, hãy tưởng tượng, mỗi tuần của bạn là một viên kim cương có kích thước 2 mm, tương đương với 0.05 ca-ra, một người sống đến 90 tuổi sẽ có 4680 tuần, lượng kim cương vừa đủ lấp đầy 1 chiếc thìa. 

Chiếc thìa cuộc đời

Chiếc thìa cuộc đời,90 năm cuộc đời,những điều thú vị trong cuộc sống

Bạn sẽ sử dụng cuộc đời của mình để:

1. Tận hưởng số kim cương

2. Tạo ra thứ gì đó để số kim cương trong tương lai của bạn hoặc những người khác trở nên thú vị hơn. 

Lựa chọn của bạn là gì?


Dịch và biên soạn: El Nino

Các bài viết thú vị khác: