Ám ảnh 19 bức tranh lột trần mặt trái đáng buồn của xã hội hiện đại

Xã hội hiện đại có nhiều điều tốt nhưng cũng lắm mặt trái đáng buồn và 19 bức tranh này đã lột trần điều đó.

1. Hình như bây giờ người ta chẳng quan tâm điều gì khác, họ chỉ chăm chú tô vẽ cho bản thân mình mà thôi.

Hình như bây giờ người ta chẳng quan tâm điều gì khác, họ chỉ chăm chú tô vẽ cho bản thân mình mà thôi.,xã hội hiện đại,tranh biếm họa

2. Bây giờ họ biểu diễn tài năng của mình để làm gì? Chắc chắn là câu like rồi, có like như là có tất cả.

Bây giờ họ biểu diễn tài năng của mình để làm gì? Chắc chắn là câu like rồi, có like như là có tất cả.,xã hội hiện đại,tranh biếm họa

3. Để quên đi một người nào đó cần rất nhiều thời gian.

Để quên đi một người nào đó cần rất nhiều thời gian.,xã hội hiện đại,tranh biếm họa

4. Con người đang làm hại chính bản thân mình khi tàn phá thiên nhiên.

Con người đang làm hại chính bản thân mình khi tàn phá thiên nhiên.,xã hội hiện đại,tranh biếm họa

5. Phụ huynh đều nghĩ rằng an toàn cho trẻ con là giữ chúng cách biệt với thế giới bên ngoài.

Phụ huynh đều nghĩ rằng an toàn cho trẻ con là giữ chúng cách biệt với thế giới bên ngoài.,xã hội hiện đại,tranh biếm họa

6. Thời đại bây giờ con người chẳng cần biết bộ não nằm ở đâu mới là quan trọng, chỉ cần có là được.

Thời đại bây giờ con người chẳng cần biết bộ não nằm ở đâu mới là quan trọng, chỉ cần có là được.,xã hội hiện đại,tranh biếm họa

7. "Khi nào là thời điểm nên nghỉ việc?" luôn là câu hỏi thường trực của đa số mọi người.

"Khi nào là thời điểm nên nghỉ việc?" luôn là câu hỏi thường trực của đa số mọi người. ,xã hội hiện đại,tranh biếm họa

8. Bạn nên tập yêu thường kẻ thù của mình đi là vừa!

Bạn nên tập yêu thường kẻ thù của mình đi là vừa!,xã hội hiện đại,tranh biếm họa

9. Đừng quá tự đề cao bản thân mình trước mọi việc, nếu không bạn sẽ lãnh hậu quả khôn lường.

Đừng quá tự đề cao bản thân mình trước mọi việc, nếu không bạn sẽ lãnh hậu quả khôn lường.,xã hội hiện đại,tranh biếm họa

10. Đối với các cô gái ngày nay thì gầy trơ xương là tiêu chuẩn của cái đẹp.

Đối với các cô gái ngày nay thì gầy trơ xương là tiêu chuẩn của cái đẹp.,xã hội hiện đại,tranh biếm họa

Vẫn Còn, Click để xem tiếp