Ấn tượng 20 nhân vật hoạt hình nổi tiếng với tạo hình 3D

Những nhân vật hoạt hình nổi tiếng như Naruto, Sasuke, Buzz Lightyear, Pikachu... trông ấn tượng với tạo hình 3D độc đáo.

1. Homer (Người cha trong Gia đình Simpson)

Homer (Người cha trong Gia đình Simpson),nhân vật hoạt hình nổi tiếng,ảnh 3d

2. Nhân vât Buzz Lightyear (bộ phim Toy Story)

Nhân vât Buzz Lightyear (bộ phim Toy Story),nhân vật hoạt hình nổi tiếng,ảnh 3d

3. Jessica Rabbit trong phim hoạt hình Roger Rabbit

Jessica Rabbit trong phim hoạt hình Roger Rabbit,nhân vật hoạt hình nổi tiếng,ảnh 3d

4. Super Mario và Luigi (trong video game Super Mario Bros)

 Super Mario và Luigi (trong video game Super Mario Bros),nhân vật hoạt hình nổi tiếng,ảnh 3d

5. Mickey Mouse (Nhân vật mang tính biểu tượng của Disney)

 Mickey Mouse (Nhân vật mang tính biểu tượng của Disney),nhân vật hoạt hình nổi tiếng,ảnh 3d

6. Bart Simpson (trong The Simpsons)

Bart Simpson (trong The Simpsons),nhân vật hoạt hình nổi tiếng,ảnh 3d

7. Fry (Nhân vật chính của bộ phim hoạt hình Futurama)

Fry (Nhân vật chính của bộ phim hoạt hình Futurama),nhân vật hoạt hình nổi tiếng,ảnh 3d

8. Giáo sư Hubert J. Farnsworth (giáo sư của trong phim Futurama)

Giáo sư Hubert J. Farnsworth (giáo sư của trong phim Futurama),nhân vật hoạt hình nổi tiếng,ảnh 3d

9. Ông Burns (Tỷ phú từ loạt phim hoạt hình The Simpsons)

Ông Burns (Tỷ phú từ loạt phim hoạt hình The Simpsons),nhân vật hoạt hình nổi tiếng,ảnh 3d

10. Popeye (nhân vật truyện tranh Popeye)

Popeye (nhân vật truyện tranh Popeye),nhân vật hoạt hình nổi tiếng,ảnh 3d

Vẫn Còn, Click để xem tiếp