Ảo diệu - 12 hình ảnh 'em bé' động vật còn trong bào thai

Peter Chinn đã sử dụng máy siêu âm, máy ảnh và đồ họa máy tính để tạo ra những bức 'em bé' động vật chưa sinh còn trong bào thai của thú mẹ. Những bức ảnh này tuy không phải là ảnh thực hoàn toàn nhưng đã miêu tả chính xác được hình dạng của 'thai nhi'.

1. Voi

Voi,động vật chưa sinh,bào thai,thai nhi,em bé

2. Gấu Polar

Gấu Polar,động vật chưa sinh,bào thai,thai nhi,em bé

3. Rắn

Rắn,động vật chưa sinh,bào thai,thai nhi,em bé

4. Cá heo

Cá heo,động vật chưa sinh,bào thai,thai nhi,em bé

5. Chuột đồng

Chuột đồng,động vật chưa sinh,bào thai,thai nhi,em bé

6. Cá mập báo

Cá mập báo,động vật chưa sinh,bào thai,thai nhi,em bé

7. Sư tử

Sư tử,động vật chưa sinh,bào thai,thai nhi,em bé

8. Cá mập chanh

Cá mập chanh,động vật chưa sinh,bào thai,thai nhi,em bé

9. Chim cánh cụt

Chim cánh cụt,động vật chưa sinh,bào thai,thai nhi,em bé

10. Chó Chihuahua

Chó Chihuahua,động vật chưa sinh,bào thai,thai nhi,em bé

11. Dơi

Dơi,động vật chưa sinh,bào thai,thai nhi,em bé

12. Ngựa

Ngựa,động vật chưa sinh,bào thai,thai nhi,em bé