Bạn có dám rửa mặt trên chiếc bồn rửa này?

Những nhà thiết kế đã tạo ra những kiểu bồn rửa độc đáo, sáng tạo giúp người dùng thấy thú vị và thích thú khi dùng chúng.

1. Bồn rửa bể cá

Bồn rửa bể cá,Khám phá,bồn rửa,độc đáo

2. Bồn rửa xói mòn

Bồn rửa xói mòn,Khám phá,bồn rửa,độc đáo

3. Bồn rửa sexy

Bồn rửa sexy,Khám phá,bồn rửa,độc đáo

4. Bồn rửa xoắn ốc

Bồn rửa xoắn ốc,Khám phá,bồn rửa,độc đáo

5. Bồn rửa cao su chuyển đổi

Bồn rửa cao su chuyển đổi,Khám phá,bồn rửa,độc đáo

6. Bồn rửa toilet

Bồn rửa toilet,Khám phá,bồn rửa,độc đáo

7. Bồn rửa trồng cây

Bồn rửa trồng cây,Khám phá,bồn rửa,độc đáo

8. Bồn rửa bốc hơi

Bồn rửa bốc hơi,Khám phá,bồn rửa,độc đáo

  • Bài liên quan: Khám phá, bồn rửa, độc đáo,