Bạn đã biết hết các 'tên thân mật' của bạn mình chưa?

Những cái tên 'thân mật' tưởng chừng như rất bình thường nhưng thực ra chúng lại ẩn dấu những điều rất sâu xa đấy.
Bạn có biết hết những ý nghĩa của chúng không?

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

Hình ảnh sưu tập và tổng hợp từ fanpage: "những người thích bấm like".