Bạn đã biết hết các 'tên thân mật' của bạn mình chưa?

Những cái tên 'thân mật' tưởng chừng như rất bình thường nhưng thực ra chúng lại ẩn dấu những điều rất sâu xa đấy.
Bạn có biết hết những ý nghĩa của chúng không?

2,263
Bình chọn: 0
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

Hình ảnh sưu tập và tổng hợp từ fanpage: "những người thích bấm like".

Bạn đánh giá bài viết này thế nào? Việc bạn đánh giá bài viết sẽ giúp chúng tôi biết được bài nào thực sự hữu ích.
0
đánh giá tốt