Bạn nên tránh khi bạn của bạn có 7 biểu hiện này

Không cần có nhiều bạn. Nếu có thì người đó phải là người bạn tốt để ta có thể tin tưởng. Nhưng trong cuộc sống chúng ta vẫn thường hay gặp phải những người bạn rất 'tồi'. Dưới đây 7 biểu hiện của một người bạn mà ta nên tránh xa.

1. Bạn của bạn luôn muốn làm trung tâm của sự chú ý.

Bạn của bạn luôn muốn làm trung tâm của sự chú ý.,biểu hiện của người bạn xấu,người bạn để ta tin tưởng,bạn tốt

2. Bạn của bạn luôn nhận nhưng ít khi cho đi.

Bạn của bạn luôn nhận nhưng ít khi cho đi.,biểu hiện của người bạn xấu,người bạn để ta tin tưởng,bạn tốt

3. Bạn của bạn phạm tội và dùng nó khống chế tình bạn.

Bạn của bạn phạm tội và dùng nó khống chế tình bạn.,biểu hiện của người bạn xấu,người bạn để ta tin tưởng,bạn tốt

4. Bạn của bạn hay bốc đồng và luôn lặp lại những thói quen xấu.

Bạn của bạn hay bốc đồng và luôn lặp lại những thói quen xấu.,biểu hiện của người bạn xấu,người bạn để ta tin tưởng,bạn tốt

5. Bạn của bạn trách móc người khác nhưng trong khi lỗi là lại của chính họ.

Bạn của bạn trách móc người khác nhưng trong khi lỗi là lại của chính họ.,biểu hiện của người bạn xấu,người bạn để ta tin tưởng,bạn tốt

6. Bạn của bạn luôn làm bạn nghi ngờ, lưỡng lự.

Bạn của bạn luôn làm bạn nghi ngờ, lưỡng lự.,biểu hiện của người bạn xấu,người bạn để ta tin tưởng,bạn tốt

7. Bạn muốn kết thúc tình bạn này, nhưng cảm thấy mình như bị mắc bẫy rồi.

Bạn muốn kết thúc tình bạn này, nhưng cảm thấy mình như bị mắc bẫy rồi.,biểu hiện của người bạn xấu,người bạn để ta tin tưởng,bạn tốt