Bạn sẽ không thể tin nổi chúng được làm từ bút chì!

Nếu bạn nghĩ bút chì đơn giản chỉ là công cụ để các nghệ sỹ tạo ra những tác phẩm nghệ thuật thì bạn nhầm rồi. Bút chì trong những bức hình dưới đây cũng chính là một tác phẩm. Thậm chí bạn sẽ phải ngạc nhiên vì sự tuyệt diệu của chúng.

1. Máy cưa

Máy cưa,bút chì,tác phẩm nghệ thuật,sáng tạo,kiệt tác nghệ thuật,khắc bút chì

2. Bên trong nhà thờ

Bên trong nhà thờ,bút chì,tác phẩm nghệ thuật,sáng tạo,kiệt tác nghệ thuật,khắc bút chì

3. Tình yêu vĩnh cửu

Tình yêu vĩnh cửu,bút chì,tác phẩm nghệ thuật,sáng tạo,kiệt tác nghệ thuật,khắc bút chì

4. Nhà thờ

Nhà thờ,bút chì,tác phẩm nghệ thuật,sáng tạo,kiệt tác nghệ thuật,khắc bút chì

5. Chiếc giày cũ

Chiếc giày cũ,bút chì,tác phẩm nghệ thuật,sáng tạo,kiệt tác nghệ thuật,khắc bút chì

6. Trái tim ràng buộc

Trái tim ràng buộc ,bút chì,tác phẩm nghệ thuật,sáng tạo,kiệt tác nghệ thuật,khắc bút chì

7. Chai rượu Tây

Chai rượu Tây,bút chì,tác phẩm nghệ thuật,sáng tạo,kiệt tác nghệ thuật,khắc bút chì

8. Ốc vít

Ốc vít,bút chì,tác phẩm nghệ thuật,sáng tạo,kiệt tác nghệ thuật,khắc bút chì

9. Nụ cười của Elvis

Nụ cười của Elvis,bút chì,tác phẩm nghệ thuật,sáng tạo,kiệt tác nghệ thuật,khắc bút chì

10. ABC

ABC,bút chì,tác phẩm nghệ thuật,sáng tạo,kiệt tác nghệ thuật,khắc bút chì