Bạn thuộc kiểu nào trong 12 kiểu người dưới đây trong gia đình

Trong một gia đình thì thường mỗi người một tính cách, cách suy nghĩ riêng. Hãy thử xem bạn thuộc kiểu người nào trong 12 kiểu dưới đây nhé.

321
Ngày đăng: 05-01-2017 tại Phong cách sống

1. Người hay trông nom nhà cửa.

Người hay trông nom nhà cửa.

2. Người có khả năng quản lý người khác.

Người có khả năng quản lý người khác.

3. Người hòa giải.

Người hòa giải.

4. Người hay nhốn nháo đến phiền phức.

Người hay nhốn nháo đến phiền phức.

5. Người ít nói.

Người ít nói.

6. Người hay làm trò cười.

Người hay làm trò cười.

7. Người hay mỉa mai, châm biếm.

Người hay mỉa mai, châm biếm.